Wpływ sztucznej inteligencji na przemysł: jak technologia zmienia sposób produkcji i zatrudnienia?

16 listopada, 2023 Wyłączono przez Dawid
Wpływ sztucznej inteligencji na przemysł: jak technologia zmienia sposób produkcji i zatrudnienia?

W ostatnich latach rozwój sztucznej inteligencji spowodował wiele zmian na rynku pracy i w wielu sektorach gospodarki. AI stało się bardzo ważnym narzędziem transformacji różnych branż. Możliwość analizowania ogromnych ilości danych przyspieszyła działanie, a tym samym zwiększyła dochody. Sztuczna inteligencja a przemysł i wszystko co z nim związane.

AI – czym jest i jak wpłynie rozwój sztucznej inteligencji na różne branże? 

Sztuczna inteligencja jak powszechnie wielu już wiadomo to zbiór technologii i algorytmów, które umożliwiają komputerom i systemom naśladowanie ludzkiego myślenia, uczenia się, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. W przemyśle sztuczną inteligencję można wykorzystać do optymalizacji procesów produkcyjnych, analizy danych, prognozowania popytu, personalizacji ofert dla klientów, a nawet budowania autonomicznych systemów zarządzania produkcją.

Szybki postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji wywarł ogromny wpływ na wiele branż. W produkcji sztuczna inteligencja może automatyzować procesy, poprawiając wydajność i dokładność oraz zmniejszając liczbę błędów w produkcji. Zaś w zarządzaniu łańcuchem dostaw sztuczna inteligencja pomaga zoptymalizować poziomy zapasów, prognozować popyt i dostosowywać strategie dostaw. W branży farmaceutycznej sztuczna inteligencja wspiera badania i rozwój nowych leków oraz przyspiesza proces produkcji i wprowadzania nowych produktów na rynek. Ponadto sektor motoryzacyjny wykorzystuje sztuczną inteligencję do opracowywania autonomicznych samochodów, które mogą całkowicie zmienić przyszłość transportu.

Wpływ sztucznej inteligencji na branżę jest niezaprzeczalny i wciąż ewoluuje. Dalsze innowacje i postęp technologiczny będą nadal zmieniać sposób, w jaki przedsiębiorstwa produkują i działają w przemyśle. W erze cyfrowej warto zrozumieć, że inwestycje w sztuczną inteligencję i umiejętność dostosowywania się do nowych wyzwań są kluczowymi czynnikami, dzięki którym firmy mogą zachować konkurencyjność i dobrze prosperować w przyszłości. 

Oczywiście ma to dla wielu ludzi również przykre skutki. Rozwój technologii powoduje redukcję wielu stanowisk, przez co mnóstwo zawodów przestanie istnieć. Dlatego tak ważne jest zaadaptowanie się do nowej rzeczywistości. Być może wiele działań będzie zastąpionych AI, ale w dalszym ciągu będą potrzebni eksperci z danych dziedzin, którzy dodatkowo będą potrafić nadzorować pracę sztucznej inteligencji. 

Sztuczna inteligencja a przemysł – gdzie ma zastosowanie?

Sztuczną inteligencję wykorzystuje się do wykrywania defektów i anomalii w produktach. Jest to skuteczna metoda, która nawet przewyższa ludzkie możliwości. Dzięki temu kontrola jakości jest bardziej zaawansowana i skuteczna. Na polskim rynku obecnie istnieją firmy, które świadczą tego typu usługi. Na wyróżnienie zasługuje Adaptive Vision z Gliwic. 

Dzięki mechanicznemu przetwarzaniu obrazu możliwa staje się analiza obrazów poza zakresem światła widzialnego. Jednym z przykładów mogą być kamery, które potrafią wskazać obszary budynku, które tracą ciepło oraz wykrywać uszkodzenia mechaniczne. 

Dzięki zaawansowanemu uczeniu maszynowemu możliwe jest tworzenie robotów o zdolnościach zbliżonych do ludzkich zmysłów, takich jak wzrok czy dotyk. Ewolucja tej technologii daje praktyczne zastosowania, umożliwiające tworzenie robotów, które potrafią rozpoznawać różne obiekty, a nawet podejmować proste decyzje. Na przykład roboty te mogą rozróżniać różne kategorie obiektów i klasyfikować je według określonych kryteriów. Dodatkowo niektóre z nich zdolność wyczuwania dotyku, która  pozwala mu manipulować delikatnymi  przedmiotami. 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w urządzeniach i infrastrukturze z czujnikami może modelować ich zachowanie i przewidywać potencjalne awarie, co skutkuje mniejszą liczbą przestojów oraz lepszym zarządzaniem rutynowymi kontrolami. 

Rozwój sztucznej inteligencji to w dużej mierze optymalizacja procesów. Wykorzystując algorytmy do analizy danych, można znacznie lepiej automatyzować procesy.  Pozwala to na oszczędność czasu, zyski, eliminację zbędnych czynności i dostosowanie rzeczywistych działań do ustaleń.

Innym zastosowaniem jest prognozowanie. Właściwe zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala przewidywać takie aspekty jak na przykład to czy będzie popyt na daną usługę lub produkt. Dzięki temu można także w znacznie sprawniejszy sposób przewidywać zasobami produkcyjnymi. 

Jakie korzyści niesie za sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji? 

Automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji niesie za sobą szereg korzyści. Kluczową z nich jest to, że można wykonywać zadania i procesy znacznie  szybciej i wydajniej niż korzystając jedynie z ludzkiej pracy. Maszyny i algorytmy działają non stop, umożliwiając ciągłą produkcję. 

To też eliminacja błędu ludzkiego oraz zapewnienie spójności i powtarzalności procesu. To znacznie poprawia jakość naszych produktów i usług oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia wad i błędów, które pojawiają się znacznie częściej, kiedy maszynę obsługuje człowiek bez wspomagania się współczesnymi technologiami. 

Wdrożenie automatyzacji nie tylko eliminuje ilość błędów, ale też obniża koszty produkcji i serwisu. Mniej błędów oznacza mniej odpadów i zmarnowanych zasobów, a większa produktywność oznacza więcej produktów w krótszym czasie.

Automatyzacja zmniejsza również niebezpieczne  wypadków i urazów podczas pracy. Wyeliminowanie żmudnych zadań, które może wykonać maszyna, znacznie pomaga w tym, aby było po prostu bezpieczniej dla wszystkich. 

Automatyzacja zapewnia skalowalność. Firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki biznesowe. Generowanie ogromnych ilości danych na temat realizowanych procesach można też wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. 

Sztuczna inteligencja a przemysł – cyfryzacja

Sztuczna inteligencja  rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy analizują dane klientów. Zaawansowane algorytmy i uczenie maszynowe umożliwiają dogłębną analizę zachowań i preferencji klientów na podstawie zebranych danych. Pozwala to przede wszystkim firmom lepiej zrozumieć potrzeby swoich klientów i dostosować strategie marketingowe oraz oferty do ich preferencji. 

Dobrze stworzony model biznesowy jest głównym powodem sukcesu wielu firm. Powinien on przede wszystkim odpowiadać na kilka podstawowych pytań. Są to kwestie związane np. z tym, do jakich segmentów klientów chcemy docierać, jakie rynki docelowe nas interesują, jak wygląda nasza oferta, jakie są korzyści przedstawianej oferty, jak wygląda model dochodów, czego potrzebujemy, aby rosnąć (np. wiedzy, partnerów, technologii informatycznych), w jaki sposób chcemy docierać do klientów. 

Dzięki zaawansowanej technologii firmy mogą oferować produkty i usługi dopasowane do preferencji każdego klienta. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą tworzyć spersonalizowane oferty i rekomendacje w oparciu o analizę danych zakupowych, historii przeglądania, preferencji i zachowań online. Pozwala to zwiększyć satysfakcję klientów i lojalność.

Wiele firm osiągnęło wielki sukces dzięki wykorzystaniu personalizacji opartej na sztucznej inteligencji. Jednym z przykładów jest gigant e-commerce Amazon. Amazon wykorzystuje zaawansowane algorytmy rekomendacji, aby dostarczać klientom produkty, którymi są najbardziej zainteresowani. Według ogólnodostępnych danych Amazon w 2012 kupił aż 775 mld dolarów Kiva Systems, czyli producenta robotów logistycznych. Dzięki temu możliwe było wdrożenie robotów w magazynach jednocześnie, skracając czas przygotowania zamówienia online do kwadransa! 

Podobnie platformy, takie jak Netflix i Spotify, wykorzystują sztuczną inteligencję do analizowania danych o oglądanych filmach i słuchanych utworach, aby dostarczać spersonalizowane listy rekomendacji w celu zwiększenia zaangażowania użytkowników. 

Jak sztuczna inteligencja radzi sobie z zarządzaniem łańcuchem dostaw?

Nie da się ukryć, że sztuczna inteligencja zapoczątkowała rewolucję dla wielu branż. Również zarządzanie łańcuchem dostaw nie pozostaje tu wyjątkiem. Ogromną możliwością AI jest zaawansowana analityka. Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizowania dużych ilości danych i dzięki temu może w bardzo szybki sposób zidentyfikować obecne  wzorce  oraz trendy, których ludzie nie są w stanie dostrzec.

Pomaga to w znaczący sposób firmom podejmować bardziej świadome i lepsze decyzje biznesowe.  Dzięki temu mogą optymalizować zapasy i przewidywać wiele działań, co z kolei może w dłuższym terminie ograniczyć wiele niepotrzebnych kosztów. 

Tym samym sztuczna inteligencja może prognozować sam popyt. Co daje dużą przewagę nad firmami, które wykorzystują często historyczne dane, które są podatne na błędy i szybko zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki dokładnej analizie danych, które są wyciągane z wielu źródeł zewnętrznych, firmy mogą poprawiać zadowolenie klientów i też uniknąć braków w magazynie czy nadmiernych zapasów. Dzięki AI można również usprawnić zarządzanie transportem i całą logistykę. Same algorytmy są w stanie dopasować optymalną trasę przesyłek. 

Sztuczna inteligencja a przemysł – wyzwania

Wprowadzenie sztucznej inteligencji  w przemyśle to z pewnością rewolucja. Sztuczna inteligencja niesie za sobą wiele pozytywnych zmian. To przede wszystkim większa wydajność, dokładność, a także optymalizacja procesów. Według ekspertów z Accenture Research  AI do roku 2035 powinno podwoić tempo samego wzrostu gospodarczego. Prognozuje się, że do 2026 roku wartość rynku AI w samym przemyśle osiągnie ponad 16 mld dolarów. 

Jednak podobnie jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieją również wyzwania i obawy związane z integracją sztucznej inteligencji w środowiskach przemysłowych. Jedną z obaw polskich przedsiębiorstw jest to czy sama inwestycja się zwróci i w jakim czasie. 

Kolejnym wyzwaniem jest obawa przed utratą miejsc pracy w wyniku automatyzacji. Wprowadzenie złożonych algorytmów i robotów zdolnych do wykonywania trudnych zadań może doprowadzić do utraty miejsc pracy w niektórych branżach. Sztuczna inteligencja również dotyczy restrukturyzacji zatrudnienia. Jednak w tym przypadku w dalszym ciągu pojawiają się nowe szanse i w dalszym ciągu będą potrzebne osoby, które będą potrafiły zarządzać AI. Na rynku będą to bardzo cenne zawody, szczególnie jeśli osoby wyspecjalizowane w działaniu AI będą jednocześnie ekspertami w jakiejś konkretnej dziedzinie. 

Inną obawą jest kwestia związana z bezpieczeństwem danych. W tym przypadku firmy muszą bardzo zadbać zabezpieczenia, by uniknąć naruszeń ze strony pracowników czy klientów. 

Perspektywy rozwoju przemysłu – automatyzacja gwarantem sukcesu w XXI wieku?

Automatyzacja to jedno z najważniejszych czynników, które napędzają rozwój przemysłu na całym świecie. Jednak wprowadzenie sztucznej inteligencji do tego sektora  to dopiero początek rewolucji technologicznej. Nie zmienia to jednak faktu, że  ma ogromny potencjał, by zmienić sposób, w jaki patrzymy na produkcję i zarządzanie. 

Kluczową rolę odgrywa sektor automatyzacji, szczególnie automatyka przemysłowa. Nie tylko zwiększa produktywność, poprawia jakość, ale także obniża koszty produkcji. Dzięki czemu firmy mogą znacznie szybciej rosnąć.  

Do kluczowych czynników kształtujących rynek automatyki maszynowej należy sztuczna inteligencja, uczenie maszynowa, robotyka maszynowa, big data czy Internet rzeczy (IoT). integracja tych technologii umożliwi tworzenie inteligentniejszych, bardziej elastycznych, samouczących się i zaawansowanych systemów automatyzacji.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji w przemyśle niesie ze sobą wiele nowych możliwości, ale i też wyzwania dla przedsiębiorstw. Firmy korzystające z zaawansowanych technologii AI mają możliwość poprawy wydajności, obniżenia kosztów, poprawy jakości produktów i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Jednak pomyślne wdrożenie sztucznej inteligencji wymaga posiadania odpowiedniej infrastruktury i inwestowania w szkolenia pracowników, co może być trudne, zwłaszcza w mniejszych organizacjach.

Zaawansowane systemy automatyki umożliwiają bardziej precyzyjne sterowanie maszynami i urządzeniami, eliminując błąd ludzki i optymalizując produkcję, ale też wiążą się z kosztami. 

Jednym z najciekawszych trendów w automatyce przemysłowej jest robotyka współpracująca i  rozwój zaawansowanych robotów.

Otwiera to nowe możliwości automatyzacji w każdej branży, w tym w produkcji, logistyce i służbie zdrowia. Perspektywy rozwoju robotów współpracujących są ogromne i będą miały ogromny wpływ na przyszłość całego rynku. 

Robotyce współpracująca to wysoce innowacyjna dziedzina, w której powstają zaawansowane roboty, które mogą bezpiecznie pracować z ludźmi. W samej  produkcji urządzenia te mogą podejmować się bardziej złożonych i precyzyjnych zadań, ułatwiając ludziom pracę fizyczną i zmniejszając ryzyko wypadków. 

Zrównoważony rozwój sztucznej inteligencji w przemyśle

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do przemysłu niesie ze sobą wiele korzyści, ale i wyzwań. Dzięki sztucznej inteligencji możesz poprawić wydajność i dokładność procesów produkcyjnych, zmniejszyć liczbę błędów, osiągnąć lepsze wyniki, ale też zaoszczędzić czas i pieniądze. Istnieją jednak również obawy związanych z powodzeniem inwestycji czy tych, które dotyczą utraty miejsc pracy w wyniku automatyzacji.

Pomimo tych wyzwań sztuczna inteligencja oferuje mnóstwo możliwości.To przede wszystkim optymalizacja procesów, analiza danych, personalizacja produktów. Dzięki temu firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne.  

Ważne jest, aby zrozumieć, że sztuczna inteligencja nie jest zagrożeniem, ale narzędziem, które może pomóc w rozwoju i modernizacji. A w połączeniu z pracą człowieka jest w stanie przynieść ogromne korzyści.

 

 

Beata Perzanowska