System MES – czym jest i jakie niesie za sobą zalety dla przemysłu?

10 sierpnia, 2023 Wyłączono przez Dawid
System MES – czym jest i jakie niesie za sobą zalety dla przemysłu?

Nowoczesne rozwiązania stały się znakiem dzisiejszych czasów. Wykorzystanie ich w przemyśle, stosując między innymi system MES sprawia, że wydajność i jakość stają się integralną częścią procesu wytwarzania. Czym dokładnie jest oprogramowanie MES? Jakie niesie za sobą zalety? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest oprogramowanie MES?

Manufacturing Execution System, w skrócie MES, to oprogramowanie wspierające rozwój wielozakładowych organizacji producenckich, odpowiadające między innymi za zwiększenie wydajności produkcji i optymalizację kosztów. Dzięki możliwości połączenia tego rodzaju systemu zarządzania ze sprzętem, aplikacjami i kontrolerami, umożliwia on kontrolowanie wszelkich procesów, jak i zoptymalizowanie produkcji w danym przedsiębiorstwie. MES nie tylko stale monitoruje wydajność procesów wytwórczych – istotny jego element stanowi również gromadzenie i przetwarzanie danych różnorodnych maszyn znajdujących się w miejscu produkcji. W ten sposób tworzone są wizualizacje, do których dostęp mają zarówno kierownicy produkcji, jak i pracownicy hali oraz operatorzy maszyn. Planując cyfrową transformację przedsiębiorstwa, wystarczy skorzystać z oferty doświadczonych firm, np. ImFactory, które pomagają przejść przez cały proces wdrożeniowy oprogramowania.

Jakie zalety niesie za sobą wdrożenie systemu MES?

Zastosowanie oprogramowania MES w przedsiębiorstwie daje realną możliwość zwiększenia wydajności w obrębie produkcji. Dane zbierane są przez system w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pracownicy hali mogą na bieżąco rozwiązywać wszelkie problemy występujące podczas procesów produkcyjnych, do których należą między innymi różnego rodzaju awarie. Przyczynia się to do stałego doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, co umożliwia stały dostęp do aktualnych informacji z hali produkcyjnej. Korzystanie z oprogramowania MES to milowy krok w stronę przemysłu 4.0, którego ideę stanowi wykorzystanie najnowszych technologii w branży produkcyjnej.

Oprogramowanie MES – milowy krok w stronę przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 to nic innego, jak integracja maszyn i systemów inteligentnej produkcji z pracą ludzi, czego efektem jest maksymalne zwiększenie wydajności na hali, a także optymalizacja kosztów. Jak tryb smart factories wpływa na wydajność pracowników? Warto podkreślić, że wykorzystanie oprogramowania umożliwia przekazanie powtarzalnych czynności maszynom i systemom. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na zadaniach, które pozwolą im uniknąć stałej rutyny, a także wykazać swoją kreatywność. Automatyzacja procesów i zwiększenie wydajności ludzkich pracowników sprawiają, że firma ma realną szansę na wyprzedzenie rynkowej konkurencji, stając się liderem w swojej branży. 

Dlaczego warto zintegrować MES z systemem ERP?

ERP, czyli systemy ewidencji organizacji, obecnie wykorzystywane są w wielu firmach. Wspomagają jak najbardziej efektywne zarządzanie różnorodnymi procesami w zintegrowanym systemie, usprawniając zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Oprogramowanie MES w pełni integruje się z ERP, umożliwiając tym samym podejmowanie korzystniejszych decyzji biznesowych oraz przyczynia się do udoskonalenia współpracy między różnorodnymi działami przedsiębiorstwa, w tym produkcji, logistyki, sprzedaży, zaopatrzenia czy finansów. Pracownicy firmy otrzymują dostęp do tych samych danych, co automatycznie przekłada się na korzystniejsze zarządzanie zasobami i płynne podejmowanie decyzji.

Decydując się na integrację systemów MES i ERP można w prosty sposób stworzyć kompleksowy system zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Otrzymywane na bieżąco niezbędne dane pozwala niemal natychmiast wykryć potencjalne problemy związane ze spadkiem jakości, umożliwiając tym samym podjęcie szybkiej reakcji. Dzięki temu można zminimalizować ilość produkcji wadliwych wyrobów, zwiększając jednocześnie zadowolenie klientów. Wykorzystanie obu systemów poprawia spójność danych, co zwiększa przejrzystość procesów, jakie każdego dnia zachodzą w przedsiębiorstwie. Ułatwiają ponadto generowanie szczegółowych raportów oraz przeprowadzanie dokładnych analiz. Działania te przekładają się na korzystniejsze zarządzanie zasobami, a także redukcję strat i przestojów podczas produkcji.

Integracja ta sprawia, że przedsiębiorstwo na bieżąco otrzymuje dane o zleceniach, stanach produkcji, jak również wydajności maszyn, przyczynach awarii i przestojów oraz brakach, jakie powstały podczas procesu wytwórczego, unikając jednocześnie duplikacji danych. Wykorzystanie obu systemów w firmie to znaczący krok w stronę przemysłu 4.0, wpływający na wydajne funkcjonowanie firmy, również z uwzględnieniem optymalizacji jej kosztów. 

 

Artykuł sponsorowany