Polityka Prywatności Polskie Marki

19 listopada, 2019 Wyłączono przez Edytor2
Polityka Prywatności Polskie Marki
Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 

1. Niniejsza polityka dotyczy Aplikacji dostępnej do pobrania dla systemu Android pod adresem url: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.polskiemarki

2. Operatorem Aplikacji oraz Administratorem danych osobowych jest: Green Dart Media Tomasz Dziewulski Biskupice 29a, 05-840 Brwinów

3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]

4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Aplikacji. 5. Aplikacja wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Obsługa zapytań przez formularz

Prezentacja oferty lub informacji

Umożliwienie współtworzenia bazy danych

6. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

3. Hosting

 

1. Aplikacja jest hostowana (technicznie utrzymywana) na serwerach operatora: Techstorage sp. z o.o.

 

4. Współdzielenie bazy danych

 

1. Aplikacja dzieli bazę danych wspólnie z serwisem internetowym wspieramrozwoj.pl dostępnym pod adresem https://wspieramrozwoj.pl należącym do tego samego właściciela.

2. Administracja serwisu wspieramrozwoj.pl ma dostęp do Twoich danych osobowych w celu nadzoru nad użytkownikami i wprowadzanymi przez nim zmianami w bazie danych.

3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis wspieramrozwoj.pl można przeczytać pod adresem: https://wspieramrozwoj.pl/artykul/77/polityka-prywatnosci

 

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

firma hostingowa na zasadzie powierzenia

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Aplikacji.

7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

6. Informacje w formularzach

 

1. Aplikacja zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Aplikacja może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Aplikacja, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia w Aplikacji lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

7. Logi Administratora

 

1. Informacje o zachowaniu użytkowników w Aplikacji mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Aplikacją.

 

8. Istotne techniki marketingowe

 

1. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Aplikacji w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

2. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

 

9. Informacja o plikach cookies

 

1. Aplikacja korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę aplikacji, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Aplikacji.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5. W ramach Aplikacji stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Aplikacji mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Aplikacji.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Aplikacji podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).