Oferta artykułów sponsorowanych

17 lipca, 2022 Wyłączono przez Dawid
Oferta artykułów sponsorowanych
W serwisie Wspieram Rozwój jest możliwość umieszczenia swojego artykułu sponsorowanego z linkami dofollow. Aktualnie do wyboru są następujące warianty:

1. Artykuł z 1 linkiem dofollow, oznaczony jako „Artykuł sponsorowany”

999 zł

2. Artykuł z 1 linkiem dofollow z podlinkowaniem wewnętrznym z 3 artykułów. Oznaczony jako „Artykuł sponsorowany”

1 398 zł

3. Artykuł z 3 linkami dofollow, minimum 5 dni promocji na stronie głównej, oznaczony jako „Artykuł sponsorowany” + promocja w naszych social mediach oraz napisanie go przez nas. Dodatkowo podlinkowanie wewnętrzne z 3 artykułów.

1 498 zł

4. Artykuł z 1 linkiem dofollow bez oznaczenia

1 848 zł

5. Artykuł z 3 linkami dofollow, minimum 5 dni promocji na stronie głównej, bez oznaczenia + promocja w naszych social mediach oraz napisanie go przez nas. Dodatkowo podlinkowanie wewnętrzne z 3 artykułów.

1 998 zł

6. Dodanie linku dofollow do istniejącego już artykułu

999 zł

 

*Ceny są cenami netto.

Pełna oferta znajduje się na stronie https://greendart.media/product-category/websites/wspieramrozwoj-pl/

Jesteśmy również dostępni w serwisach Whitepress i Linkhouse.

Sponsored articles offer

On the website Wspieram Rozwoju you can place your sponsored article with dofollow links. The following variants are currently available to choose from:

1. Article with 1 dofollow link, marked as „Sponsored Article”

PLN 999 / 227 EUR / 250 USD

2. Article with 1 dofollow link with internal linking from 3 articles. Marked as „Sponsored Article”

PLN 1 398 / 317 EUR / 349 USD

3. An article with 3 dofollow links, a minimum of 5 days of promotion on the homepage, marked as „Sponsored Article” + promotion in our social media and written by us. Additionally, internal linking from 3 articles.

PLN 1 498 / 430 EUR / 374 USD

4. Article with 1 dofollow link, unmarked.

PLN 1 848 / 420 EUR / 462 USD

5. An article with 3 dofollow links, a minimum of 5 days of promotion on the home page, unmarked + promotion in our social media and written by us. Additionally, internal linking from 3 articles.

PLN 1 998 / 454 EUR / 500 USD

6. Adding a dofollow link to an existing article

PLN 999 / 227 EUR / 250 USD

 

* Prices are net prices.

We are also available on Whitepress and Linkhouse.

 

Possible payment via bank transfer and PayPal.