Jakie są formy zatrudnienia pośrednika nieruchomości?

23 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Jakie są formy zatrudnienia pośrednika nieruchomości?

Pośrednik nieruchomości to osoba lub firma, która działa jako pośrednik w transakcjach związanych z nieruchomościami. Ich zadaniem jest pomóc klientom w znalezieniu odpowiedniej nieruchomości lub w sprzedaży lub wynajmie posiadanej nieruchomości.

Pośrednik nieruchomości może działać na własny rachunek lub reprezentować agencję nieruchomości. W obu przypadkach ich zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta, udzielanie fachowych porad i pomocy w kwestiach związanych z prawem nieruchomościowym, a także negocjowanie warunków transakcji.

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości?

Aby zostać pośrednikiem nieruchomości w Polsce, należy spełnić kilka wymagań i uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Oto podstawowe kroki, jakie należy podjąć:

  1. Uzyskać wykształcenie– nie ma określonych wymagań co do kierunku studiów, ale przydatne mogą okazać się studia z zakresu prawa, ekonomii, administracji, budownictwa lub architektury.
  2. Odbyć szkolenie– przed przystąpieniem do egzaminu na pośrednika nieruchomości należy ukończyć szkolenie w tym zakresie. Szkolenia oferują m.in. Izba Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz wiele firm szkoleniowych.
  3. Zdać egzamin– po ukończeniu szkolenia należy przystąpić do egzaminu na pośrednika nieruchomości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej i sprawdza wiedzę z zakresu prawa nieruchomościowego, marketingu, negocjacji i sprzedaży. Egzamin organizowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
  4. Zarejestrować się jako pośrednik– po zdaniu egzaminu można zarejestrować się jako pośrednik w Izbie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wymagane dokumenty to m.in. dyplom ukończenia szkolenia oraz orzeczenie o zdaniu egzaminu.
  5. Podjąć praktykę– Aby działać jako pośrednik nieruchomości, warto zdobyć doświadczenie w tej branży poprzez podjęcie pracy w firmie pośrednictwa nieruchomościami lub rozpoczęcie własnej działalności.

Warto również pamiętać, że pośrednik nieruchomości musi przestrzegać obowiązujących przepisów prawa nieruchomościowego oraz etyki zawodowej.

Pośrednik nieruchomości – formy jego zatrudnienia

Pośrednik nieruchomości może być zatrudniony na kilka sposobów, w tym:

  1. Umowa o pracę– pośrednik nieruchomości może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się pośrednictwem nieruchomości. W takim przypadku pracownik jest zobowiązany do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z instrukcjami pracodawcy i pod jego nadzorem.
  2. Umowa zlecenie– pośrednik nieruchomości może również działać na zasadzie umowy zlecenia, czyli na podstawie umowy cywilnoprawnej. W takim przypadku nie jest on pracownikiem, ale wykonuje określone zadania dla danego biura nieruchomości.
  3. Działalność gospodarcza– pośrednik nieruchomości może prowadzić własną działalność gospodarczą jako firma zajmująca się pośrednictwem nieruchomości. W takim przypadku jest on przedsiębiorcą i działa na własny rachunek.

Niektóre firmy oferują pośrednikom nieruchomości możliwość pracy na zasadzie tzw. umowy agencyjnej, która stanowi połączenie elementów umowy o pracę i umowy zlecenia. Umowa agencyjna umożliwia pośrednikowi nieruchomości pracę na zasadach samodzielności, ale z pewnymi dodatkowymi korzyściami, takimi jak szkolenia czy wsparcie w sprzedaży.

Artykuł sponsorowany