Grafik pracy – jak układać go efektywnie?

13 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Grafik pracy – jak układać go efektywnie?

Ułożenie grafiku jest jednym z największych wyzwań w pracy. Nie tylko pozwala na odpowiednie zaplanowanie obowiązków zgodnie z zapotrzebowaniem firmy, ale także wpływa na dobre samopoczucie pracowników. Podczas przygotowywania harmonogramu należy uwzględnić jednak szereg czynników, co znacznie utrudnia to zadanie. W artykule podpowiemy, o czym należy pamiętać podczas sporządzania grafiku pracy.

W jaki sposób określić wymiar czasu pracy?

Prawidłowe określenie wymiaru czasu pracy stanowi podstawę przygotowania poprawnego grafiku. Osoba odpowiedzialna za sporządzenie harmonogramu powinna rozpocząć od określenia, ile dany pracownik może przepracować podczas konkretnego okresu rozliczeniowego. W przypadku zatrudnienia na pełen etat pomnóż 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni. Następnie konieczne jest dodanie tzw. dni wystających, czyli 8 godzin za każdy dodatkowy dzień roboczy danego okresu rozliczeniowego. Ostatnim etapem jest odjęcie dni ustawowo wolnych, jeśli te przypadają w inny dzień niż niedziela.

Układając grafik pracy, należy pamiętać o zasadzie doby pracowniczej, która ustanawia, że pracownik powinien rozpoczynać pracę każdego dnia o tej samej porze lub nie wcześniej niż po upływie 24 godzin. Reguła ta nie obowiązuje jednak w przypadku osób zatrudnionych w ruchomym czasie pracy. Należy przy tym zachowywać odpoczynki dobowe wynoszące co najmniej 11 godzin.

Jak ułożyć grafik pracy zmianowej?

Zanim przystąpisz do układania grafiku pracy zmianowej, pamiętaj o zebraniu próśb pracowniczych. W ten sposób szybciej ułożysz harmonogram i unikniesz późniejszych, kłopotliwych poprawek. Ustalisz przy tym plan pracy w sposób przyjazny dla pracowników, którzy będą w stanie pogodzić obowiązki zawodowe z innymi zobowiązaniami. Jednocześnie układając grafik pracy zmianowej, nie możesz zapomnieć o podstawowych zasadach regulowanych przez prawo pracy.

Oprócz doby pracowniczej oraz nieprzerwanego odpoczynku dobowego musisz zapewnić swoim pracownikom także odpoczynek tygodniowy, który gwarantuje zatrudnionym minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Grafik powinien obejmować przy tym jedną wolną niedzielę w miesiącu oraz zasadę 5-dniowego tygodnia pracy. Jednocześnie każdy pracownik powinien być poinformowany o harmonogramie pracy na 7 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Pracodawca posiada możliwość nanoszenia zmian w przypadku zaistnienia niezależnych od niego czynników, takich jak zwolnienie lekarskie lub urlop na żądanie.

Jak zaplanować dni wolne i urlopy?

Każdy pracownik ma ustawowe prawo, którego nie może się zrzec, do dwutygodniowego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jeśli zależy Ci na odpowiednim zaplanowaniu harmonogramu, nie zapomnij o przygotowaniu planów urlopowych na początku roku kalendarzowego. W pierwszej kolejności zweryfikuj przy tym liczbę niewykorzystanych dni urlopowych. Według ustawy muszą one zostać wykorzystane do 30 września kolejnego roku.

Od uzyskanej liczby przysługującego urlopu odejmij jednak 4 dni urlopu na żądanie, które pracownik może wykorzystać w dowolnym dla siebie terminie bez konsultacji z przełożonym. Pozostałe dni rozplanuj razem z zatrudnioną osobą. W ten sposób łatwiej będzie Ci układać harmonogramy na kolejne okresy rozliczeniowe. Unikniesz jednocześnie nieporozumień oraz kłótni między pracownikami.

Artykuł sponsorowany