Czy ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa? Jak ją prowadzić, by uniknąć problemów? Odpowiadamy!

21 grudnia, 2023 Wyłączono przez Dawid
Czy ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej jest obowiązkowa? Jak ją prowadzić, by uniknąć problemów? Odpowiadamy!

Stawiasz pierwsze kroki w biznesie, a może dopiero planujesz w najbliższym czasie założyć własną działalność gospodarczą? Z tego artykułu dowiesz się, jak prowadzić ewidencję sprzedaży i w jakim celu należy to robić. Przedstawiamy, czym jest dzienna ewidencja sprzedaży i jak ewidencjonować sprzedaż bezrachunkową. Zapraszamy do lektury!

Prowadzenie działalności nierejestrowanej, czyli nie taki diabeł straszny

Działalność, w przypadku spełnienia określonych przesłanek nie musi wiązać się z obowiązkiem rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wówczas nosi miano nierejestrowanej, nieewidencjonowanej. Aby dana działalność nie musiała podlegać wpisowi do CEiDG, muszą być spełnione dwa warunki:

  • przychody w danym miesiącu nie mogą przekroczyć 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku;
  • w okresie 60 miesięcy (5 lat) poprzedzających moment rozpoczęcia działalności nierejestrowanej przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej.

W świetle obowiązujących przepisów – od 1 lipca 2023 roku – przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną mogą uzyskać przychód w wysokości maksymalnie 2700 zł, co stanowi 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. W najbliższym roku kwota ta będzie zatem wyższa, ponieważ wzrośnie wartość minimalnej krajowej.

Ewidencja sprzedaży usług a limit dla działalności nierejestrowanej

Prowadzenie ewidencji sprzedaży jest zatem warunkiem koniecznym do tego, aby ustalić, czy przedsiębiorca nie przekroczył w danym miesiącu określonego limitu uprawniającego go do prowadzenia działalności nierejestrowanej. Przekroczenie limitu wiąże się bowiem z obowiązkiem zarejestrowania działalności w CEiDG w ciągu 7 dni.

Przedsiębiorca prowadzący uproszczoną ewidencję sprzedaży jest zobowiązany do zapisywania – w formie papierowej bądź elektronicznej – informacji dotyczących sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż nazajutrz, przed ponownym rozpoczęciem sprzedaży. Chociaż przepisy nie precyzują, jakie elementy powinny znaleźć się w uproszczonej ewidencji sprzedaży, sprzedający zazwyczaj umieszczają w niej takie informacje jak: liczbę porządkową, datę sprzedaży, wartość sprzedaży czy wartość sprzedaży narastająco. Poza tym można też pokusić się o dodanie do ewidencji numeru dowodu sprzedaży czy informacji o rodzaju transakcji. 

W przypadku sprzedaży bezrachunkowej – czyli takiej, podczas której nie wystawiono ani paragonu fiskalnego, ani rachunku czy faktury – sprzedawca może prowadzić odrębną ewidencję sprzedaży bezrachunkowej lub po prostu umieszczać te informacje bezpośrednio w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Więcej informacji o tym, czym jest ewidencja sprzedaży w działalności nierejestrowanej, przeczytasz na: https://firmove.pl/aktualnosci/prawo/prawo-gospodarcze/ewidencja-sprzedazy-w-dzialalnosci-nierejestrowanej-i-rejestrowanej

Ewidencja sprzedaży a kwota należnego podatku

 

W przepisach nie znajduje się żaden konkretny wzór dotyczący sposobu prowadzenia ewidencji. Sprzedaż można dokumentować w formie papierowej (nawet w zwykłym zeszycie) lub elektronicznie. Najistotniejsze jest wskazanie sumarycznej kwoty przychodu z danego dnia i narastającej wartości przychodu w danym roku.

Prowadzenie ewidencji sprzedaży jest konieczne w celu określenia wartości sprzedaży opodatkowanej, a w następnym kroku – ustalenia od niej kwoty należnego podatku. Nierzetelne prowadzenie ewidencji sprzedaży albo zaniechanie tego obowiązku mogą doprowadzić to tego, iż organ podatkowy będzie samodzielnie dochodził wartości sprzedaży i ostatecznie może obciążyć przedsiębiorcę podatkiem w wysokości 22%. 

 

 

Artykuł sponsorowany