Co Polacy wiedzą o finansach i oszczędzaniu?

22 maja, 2024 Wyłączono przez Dawid
Co Polacy wiedzą o finansach i oszczędzaniu?

Coraz więcej osób pozytywnie ocenia swoją wiedzę finansową. Takie informacje podaje badanie ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022″. W roku 2021 pozytywnie swoją wiedzę oceniło aż 12% ankietowanych. Co jednak Polacy rzeczywiście wiedzą o finansach oraz oszczędzaniu, i czy wiedza ta przekłada się na zawartość ich portfeli?

Świadomość rośnie 

Coraz większa ilość wyzwań gospodarczych, politycznych oraz społecznych sprawia, że z roku na rok rośnie liczba Polaków, którzy chcą zwiększać swoją wiedzę na temat finansów. W badaniu ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022„, niemal 30% badanych stwierdziło, że pozytywnie ocenia poziom swojej wiedzy w zakresie wiedzy na temat finansów. 

Raport badania NBP o świadomości Polaków

W 2020 roku NBP opublikował raport na temat świadomości Polaków. Zawiera on 80 stron analiz oraz wykresów. Głównym celem badania było sprawdzenie wiedzy ekonomicznej na temat ekonomii i gospodarki oraz potrzeba większej edukacji. 

Badania pokazują, że 14% badanych odpowiedziało, że ich wiedza jest na niskim poziomie, 33% osób zadeklarowało, że ich wiedza jest na poziomie średnim, 45% badanych wysoką, a 7% bardzo wysoką.

Jeśli chodzi o podejście do wiedzy ekonomicznej, to na podstawie badania aż 70% osób uważa, że wiedza ta jest bardzo potrzebna. Natomiast 50% osób uważa, że ekonomia i finanse są mało interesujące. Ponad 60% osób odpowiedziało, że są to tematy trudne do zrozumienia.

Jak sami, jako Polacy, oceniamy naszą wiedzę na temat ekonomii i finansów?

Jak się okazuje, sama ocena na temat wiedzy związanej z finansami jest bardzo ważna. Niestety, jest ona dosyć niska, ponieważ zaledwie 8% z nas, na podstawie badania Narodowego Banku Polskiego, uważa, że jest na wysokim poziomie.

Osoby w wieku średnim znacznie częściej deklarują, że ich wiedza finansowa jest na odpowiednim poziomie. 

Kolejnym ważnym czynnikiem, który ma wpływ na obszary związane z poziomem wiedzy na temat finansów, jest wykształcenie czy włączenie do systemu finansowego, czyli posiadanie instrumentów finansowych. Im więcej dana osoba ich posiada, tym wyższa jest jej ocena odnośnie wiedzy na temat finansów.

Ponadto, badania pokazują, że w wielu przypadkach oceniamy siebie o wiele bardziej surowo niż w rzeczywistości ma to miejsce.

Dlaczego tak dużo Polaków uważa, że wiedza na temat finansów jest trudna?

Sporo Polaków uważa, że wiedza na temat finansów jest trudna. Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że aby nauczyć się zasad, którymi rządzi się ekonomia, bez wątpienia trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu. Jednak zdobycie tej wiedzy wcale nie jest niemożliwe. Skąd wynika natomiast to poczucie u wielu Polaków, że zdobywanie wiedzy na temat finansów jest tak trudne?

Powodów może być mnóstwo. Na pewno jednym z nich jest to, że tego typu informacji dość mało wynosimy ze szkoły. Wiąże się to z tym, że sporo ludzi na własną rękę musi samemu się dokształcać, jeżeli chce w dobry sposób zadbać o własne finanse. 

Jednak, jak pokazuje wiele różnych badań, w tym raport OECD, Polacy na tle wielu różnych państw o finansach wiedzą naprawdę dużo.

Jakie korzyści daje edukacja finansowa?

Edukacja finansowa daje mnóstwo korzyści. Pierwszą z nich jest lepsze zarządzanie finansami osobistymi.

Świadomość własnych wydatków 

Osoby, które posiadają wiedzę finansową, są znacznie bardziej świadome swoich wydatków. Dzięki temu regularnie oszczędzają, prowadzą swój budżet miesięczny, a w konsekwencji podejmują znacznie mądrzejsze decyzje finansowe. To przekłada się na stabilność finansową oraz lepsze planowanie wydatków w przyszłości.

Unikanie pułapek kredytowych 

Osoby, które mają wiedzę na temat finansów, znacznie rozważniej podchodzą do tematu kredytów. Znają ich rodzaje, koszty z nimi związane, a także warunki, jakie trzeba spełniać, aby kredyt otrzymać, oraz czym zaciągnięcie długu realnie się wiąże. 

Dzięki temu mogą uniknąć zadłużenia na niekorzystnych warunkach oraz świadomie wybierać te produkty finansowe, które są najlepiej dopasowane do ich potrzeb oraz możliwości.

Inwestowanie 

Osoby, które nieustannie edukują się w temacie finansów, wiedzą, że w dzisiejszych czasach inwestowanie jest niemal koniecznością, a trzymanie pieniędzy w walutach powoduje spadek wartości. Z tego względu decydują się na lokowanie swojego kapitału w różne alternatywy, jak przykładowo metale szlachetne.

Planowanie emerytury

Osoby, które nieustannie budują wiedzę na temat finansów, również myślą o tym, w jaki sposób zabezpieczyć się na starość i zawczasu podejmują decyzje w tym kierunku. W tym celu wybierają odpowiednie produkty inwestycyjne, aby zbudować sobie emeryturę.

Lepsze decyzje konsumenckie

Rozumienie podstawowych pojęć finansowych, takich jak na przykład kredyty, opłaty bankowe, pomaga podejmować lepsze decyzje zakupowe.

Większa kontrola nad własnym życiem

Budowanie wiedzy na temat finansów pozwala zwiększyć poczucie kontroli nad własnym życiem, ale także pieniędzmi. Dzięki temu osoby te są mniej podatne na stres związany z nieprzewidywalnymi wydatkami czy sytuacją finansową.

Lepsza umiejętność zarządzania emocjami

Im większą mamy wiedzę na temat finansów, tym mniej jesteśmy podatni na różnego rodzaju emocje takie jak chociażby chciwość czy strach. Poddanie się im w przypadku inwestowania sprawia, że w większości przypadków stajemy się dawcami kapitału i tracimy na rynku.  

Jakie korzyści według Polaków daje wiedza ekonomiczna?

Na to pytanie w badaniu ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków’’ najczęściej pojawiały się odpowiedzi mówiące o unikaniu pułapek kredytowych, lepszych efektach w oszczędzaniu oraz lepszych warunkach życia. Co ciekawe, trzy procent osób zadeklarowało, że mając wiedzę na temat pieniędzy, mogliby zarabiać znacznie więcej. 

Pytanie z badania: ,,Co zrobisz, jeżeli dostaniesz 10 000 zł?” Jak odpowiedzieli Polacy?

W jednym z badań ankietowani zostali zapytani o to, co zrobią, jeżeli otrzymają kwotę 10 000 zł. 25% osób deklarowało, że od razu by tę kwotę wydało. 

Jest to dosyć duży spadek, z uwagi na to, że zaledwie kilka lat temu ponad 40% osób odpowiedziało, że od razu by tę kwotę wydało. 

Spośród ankietowanych zaledwie mały procent odpowiedział, że zainwestowałby pieniądze. 

Jaki jest poziom wiedzy finansowej Polaków?

Badanie dotyczące poziomu wiedzy finansowej Polaków to jedno z corocznych i przeważnie najchętniej cytowanych opracowań. Jak pokazują wyniki, średnia ocena własnej wiedzy ekonomicznej wynosi 2,88. 

Na podstawie wyników aż 38% osób ocenia stan swojej wiedzy jako bardzo dobry. Badanie wykazało istotne różnice między osobami w różnym wieku. 

Jeśli chodzi o źródło pozyskiwania wiedzy, to najczęstszym miejscem, w którym się praktykuje zdobywanie informacji na temat finansów, są blogi, ale również portale informacyjne. Ta odpowiedź jest wskazywana najczęściej przez osoby młode i wynosi aż 45%. 

Swoją dużą popularnością cieszą się również podcasty, a także treści wideo. Osoby starsze natomiast znacznie częściej korzystają z mediów czy instytucji finansowych.

Gdzie mamy braki?

Zdecydowana większość Polaków  zwraca uwagę na to, że odczuwa braki w wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Najczęściej ten aspekt wskazują osoby w wieku od 25 lat do 34 oraz od 55 do 60. 

Znacznie rzadziej wskazywany w badaniu  ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków’’ jest aspekt związany z inwestowaniem, kredytami, pożyczkami, systemem podatkowym. Najrzadszym elementem, który w badaniu został wskazany, są płatności bezgotówkowe. 

Jakie podejście mamy do inwestowania? 

Podejście do inwestowania wśród Polaków nieustannie się zmienia. Powodem zmian może być chociażby wojna na Ukrainie, która wielu Ukraińcom udowodniła, że lokowanie całego kapitału w walucie fiducjarnej nie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Wielu mieszkańców naszego kraju, nauczeni doświadczeniem sąsiadów, zaczęło dywersyfikować portfel i gromadzić swoje środki w różnych aktywach, jak przykładowo złoto, srebro czy kryptowaluty.

Badanie ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022” udowodniło, że aż 58% ankietowanych zadeklarowało, że byłoby gotowych do długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania na giełdzie. 

Ponadto, sam rok 2021, według badania, pokazał, że wśród Polaków znacznie wzrosła znajomość instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czym jest inwestowanie? 

Inwestowanie jest procesem, który polega na alokacji kapitału w celu osiągnięcia zysku lub zwrotu z inwestycji. Polega na świadomym podejmowaniu decyzji związanych z lokowaniem pieniędzy w różnego rodzaju aktywa, takie jak na przykład akcje, obligacje, nieruchomości, kryptowaluty czy surowce. Lokuje się w celu zamrożenia wartości pieniądza oraz pomnożenia kapitału.

Inwestowanie z reguły jest ryzykowne. Może prowadzić zarówno do zysków, jak i strat, jeżeli decyzje finansowe podejmuje się bez wcześniej zdobytej wiedzy i pod wpływem silnych emocji, takich jak na przykład strach czy chciwość.

Jakie korzyści daje inwestowanie?

Inwestowanie może przynieść szereg różnych korzyści, pod warunkiem że zanim zainwestujemy pieniądze, zdobędziemy wiedzę:

Pomnożenie kapitału

Pierwszą korzyścią, jaką możemy osiągnąć dzięki inwestowaniu, jest pomnożenie kapitału poprzez lokowanie środków w różne aktywa. Jesteśmy w stanie zwiększyć środki finansowe.

Ochrona przed inflacją

Inwestowanie pozwala utrzymać wartość posiadanych środków w długoterminowej perspektywie i zapobiec utracie wartości wskutek inflacji.

Generowanie dochodu pasywnego

Niektóre formy inwestowania dają możliwość generowania dochodów pasywnych, na przykład poprzez dywidendy czy środki uzyskane z najmu nieruchomości.

Dywersyfikacja portfela

Kiedy inwestujemy środki w różne aktywa, możemy zmniejszyć ryzyko związane z utratą pieniędzy, a także zwiększyć stabilność portfela inwestycyjnego.

Realizacja celów

Inwestowanie pozwala osiągnąć wiele różnych celów finansowych, takich jak zabezpieczenie swojej emerytury.

Większy spokój i poczucie bezpieczeństwa

Sama świadomość tego, że nasze środki są ulokowane w różnych aktywach, które generują zysk, daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa.

W co można inwestować?

Sposobów na inwestowanie jest mnóstwo. Oto kilka z nich:

Akcje

Pierwszym sposobem na inwestowanie są akcje. Można je nabywać na Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestowanie w akcję pozwala na udział w zyskach, a także wzroście wartości przedsiębiorstwa.

Obligacje

Kolejną możliwością inwestowania są obligacje.

Nieruchomości

Nieruchomości to kolejna popularna forma inwestowania. Może ona obejmować zakup domów, mieszkań, gruntów czy komercyjnych obiektów z zamiarem wynajmu lub odsprzedaży w przyszłości.

Metale szlachetne

Inwestowanie w metale szlachetne jest uznawane za formę zabezpieczenia przed inflacją.

Fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne polega głównie na inwestowaniu w środki wielu inwestorów, które są łączone oraz zarządzane przez profesjonalnych menadżerów funduszy.

Fundusze ETF

Inwestowanie w fundusze ETF, czyli fundusze notowane na giełdzie, to kolejna opcja inwestowania. Umożliwia inwestorom łatwy dostęp do różnego rodzaju rynków za pomocą pojedynczego instrumentu.

Kryptowaluty

Kryptowaluty stanowią jedną z popularniejszych form inwestowania. Są one jednak związane z dość dużym ryzykiem, dlatego zanim ulokuje się w nie kapitał, warto zdobyć potrzebną wiedzę.

Sztuka

Oprócz standardowych form inwestowania, takich jak kryptowaluty czy metale szlachetne, również można inwestować w inne rzeczy, takie jak na przykład dzieła sztuki.

To tylko kilka przykładów inwestycji, a wybór konkretnych aktywów zależy od indywidualnych preferencji, celów finansowych oraz poziomu tolerancji ryzyka.

Jakie podejście Polacy mają do inwestowania w akcje? 

Wiele Polaków boi się inwestować w akcje. Inwestorzy na rynku GPW w 2021 stanowią zaledwie kilka procent. Co prawda jest dużo lepiej niż w latach 2017-2019. Z danych w 2021 wynika, że zaledwie 1/4 inwestorów na polskim rynku to Polacy.

Z badań wynika, że na GPW inwestują głównie mężczyźni. Jest to ciekawe, bo wiele badań wykazało, że to właśnie kobiety są lepszymi inwestorami ze względu raczej na lepszą dyscyplinę bądź kontrolę emocji.

Polacy rzadko inwestują w akcje z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że w dalszym ciągu istnieje duży kult inwestowania w nieruchomości.

Czym są akcje?

Idea akcji pojawiła się w obiegu około 300 lat temu. Akcje wówczas reprezentowały rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. Ktoś, kto je nabywał, uzyskiwał również wiele praw, np. miał prawo głosować na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, miał prawo wpływać na funkcjonowanie firmy.

W latach 70. sytuacja się zmieniła. Zaczęły masowo powstawać w USA różnego rodzaju fundusze, które przekonywały, że idea długoterminowego trzymania akcji dla dywidendy nie ma sensu. Fundusze twierdziły, że należy kupić tanio, a następnie sprzedać drogo. Wynikało to z tego, że fundusze musiały wykazać, że realnie działają i odnoszą efekty. W skutek tego pobierały pieniądze za zarządzanie portfelem.

Czym są obligacje? 

Obligacje są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez ministra finansów, który reprezentuje skarb państwa. Skarb Państwa w ten sposób od kupującego pożycza pewną sumę pieniędzy i po określonym czasie wykupuje obligacje z należytymi odsetkami. Zatem pieniądze są pożyczane od obywateli.

Obligacje są uznawane jako za bezpieczną forma inwestycji. Natomiast przed decyzją warto zdobyć potrzebną wiedzę i skorzystać z porady specjalisty.

Czym są kryptowaluty? 

Kryptowaluty, inaczej nazywane wirtualnymi formami pieniądza, mówi się o tym, że są one wirtualną formą złota, działają na zasadzie technologii blockchain. Najbardziej znaną z nich jest Bitcoin, natomiast kryptowalut jest znacznie więcej, możemy wyróżnić między innymi Ethereum.

Cena kryptowalut zależy od wielu różnych czynników. Wiąże się z wysokim ryzykiem, ponieważ rynek ten jest bardzo zmienny, a decyzje podejmowane pod wpływem silnych emocji, takich jak strach czy chciwość, mogą być okupione wielkimi stratami. Dlatego zanim zainwestuje się pieniądze, na przykład w bitcoina, warto pierw zdobyć niezbędną wiedzę.

Czym są metale szlachetne?

Metale szlachetne to między innymi złoto, srebro, platyna oraz pallad. Traktowane są jako alternatywna forma lokowania kapitału. Samo inwestowanie może odbywać się na różne sposoby. Jednym z nich jest zakup fizycznych surowców, czy na przykład inwestowanie w spółki górnicze, które zajmują się wydobyciem i przetwarzaniem metali.

Sporo osób inwestuje właśnie w metale szlachetne, głównie z uwagi na bezpieczeństwo, gdyż są one postrzegane jako bezpieczna przystań dla kapitału, szczególnie złoto. Jest to również ochrona przed inflacją, a także forma dywersyfikacji portfela.

Czym są fundusze ETF? 

Fundusze ETF są funduszami inwestycyjnymi notowanymi na giełdzie, podobnie jak akcje. Charakteryzują się głównie tym, że ich celem jest odwzorowanie wybranego indeksu giełdowego, surowca, grupy aktywów czy też innego wskaźnika. 

Funduszami ETF zarządzają instytucje finansowe. Sami inwestorzy mogą kupować, a także sprzedawać udziały w funduszach na giełdzie w czasie rzeczywistym.

Korzyścią funduszy ETF jest to, że umożliwiają one inwestorom łatwe, a zarazem szybkie uczestnictwo w ruchach rynkowych związanych z danym indeksem albo sektorem. Dzięki temu minimalizowane są koszty transakcyjne i zarządzania.

Skąd Polacy czerpią wiedzę na temat oszczędzania i finansów?

Najczęściej wskazywanym w badaniu ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022” źródłem wiedzy na temat oszczędzania oraz inwestowania jest internet. Jak się okazuje, znacznie rzadziej wybór respondentów padał na bankowców czy instytucje sektora finansowego.

Dane wyciągnięte z ankiety pokazują, że zdecydowanie więcej osób preferuje formy edukacyjne oraz infografiki niż tradycyjne spotkania.

Skąd rosnące zainteresowanie finansami? 

Przyczyn może być mnóstwo. Jednym z nich z pewnością jest obecna sytuacja polityczna i społeczna, która niejako wymusza na wielu osobach zainteresowanie się kwestiami finansowymi i oszczędzaniem. 

Kolejnym, ale nie mniej ważnym aspektem, są skutki gospodarcze pandemii. Swoją ważną rolę odgrywa również marketing. Popularność treści edukacyjnych w temacie finansów osobistych jest chętnie oglądana, co pokazują statystyki wielu kanałów youtubowych. 

W jaki sposób Polacy potrafią oszczędzać?

W badaniu ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022″ niemal każda osoba przyznała, że posiada chociaż jeden długoterminowy plan inwestowania na emeryturę.

Opcje, jakie najczęściej podawali ankietowani, to głównie indywidualne konta emerytalne.

Kto częściej oszczędza i jakie czynniki wpływają na zawartość posiadanego portfela?

Na zawartość posiadanego portfela mają wpływ czynniki psychologiczno-ekonomiczne. Zdecydowanie częściej oszczędności posiadają osoby, które są bardziej zadowolone z życia. 

Więcej pieniędzy przeważnie posiadają też osoby, które są bardziej wewnętrznie sterowne, czyli mają większe przekonanie na temat tego, że mają większy wpływ na własne życie niż inni.

Lepsze oszczędności posiadają osoby o mniejszym poczuciu krzywdy i takie, które mają mniejsze przekonanie, że dobra materialne są niezbędne w osiągnięciu szczęścia. 

Czy Polacy rozumieją, czym jest inflacja i z czego ona wynika?

Niemal 82% ankietowanych w badaniu  ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków’’ jest zdania, że eksperci, media czy instytucje w odpowiedni sposób tłumaczą, czym jest inflacja. 

Niemal wszyscy badani wskazują, że odczuwają konsekwencje inflacji oraz wzrostu cen. Spośród badanych spora część osób również wskazuje konieczność ograniczenia swoich wydatków oraz zmianę dotychczasowego stylu życia. Według odpowiedzi ankietowanych 1/4 osób ma problem ze spłatą zobowiązań.

Co Polacy wiedzą o inwestowaniu?

Na podstawie wyników badań ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków” wynika, że Polacy raczej nisko oceniają poziom własnej wiedzy na temat funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zaledwie 7% osób uważa, że poziom posiadanej przez nich wiedzy jest na wysokim poziomie.

Najbardziej znanym instrumentem finansowym przez mieszkańców naszego kraju są akcje. Ich znajomość wskazuje aż 91%. Obligacje z kolei są nieco mniej znane, ale w dalszym ciągu pojęcie o nich ma ponad 60% badanych.

Jak Polacy wykorzystują nabytą wiedzę na temat finansów w praktyce?

Jak wynika z badania ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków„, jedna na trzy osoby ankietowane bardzo uważnie i dokładnie czyta umowy przed ich podpisaniem. 

Z badania wynika, że zaledwie kilka procent osób czyta te umowy bardzo pobieżnie, a niekiedy całkowicie bez zapoznania się podpisuje dokumenty. Wskazuje to, że świadomość Polaków na temat wiedzy finansowej jest coraz większa.

Zarządzanie finansami Polaków – na jakim jest poziomie według badań?

Wyniki badania ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków” wskazują na to, że na przestrzeni ostatnich lat umiejętność zarządzania finansami wśród mieszkańców naszego kraju wzrasta. Potwierdzają to liczby. 

W roku 2019 osób, które odpowiedziały, że ich zdolność do zarządzania jest na bardzo wysokim poziomie, było zaledwie 9%. Natomiast w roku 2023 umiejętność tę wskazuje aż 23% osób. Spada także procent odpowiedzi związanych z bardzo małą umiejętnością zarządzania finansami. Rok 2009 wykazał w tym obszarze 35%, a rok 2023 – 29%.

Jakie obszary wymagają poprawy w kontekście wiedzy na temat finansów?

Z badań wynika, że jest kilka obszarów, według respondentów, które wymagają poprawy w kontekście wiedzy na temat finansów. Najwyższy poziom uzyskało w tym temacie cyberbezpieczeństwo. 

W dalszym ciągu wiele osób nie ma wystarczająco wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się po sieci.

Sprawdź także: Jak wygląda cyberbezpieczeństwo w Polsce i jak chronić dane w świecie online?

Na drugim miejscu w roku 2023 uplasowało się inwestowanie. Następnie kredyty i pożyczki, system podatkowy, oszczędzanie, a także finanse publiczne.

Jakie cele chcą osiągnąć Polacy dzięki budowaniu wiedzy na temat finansów?

Budowanie wiedzy na temat finansów jest środkiem do różnych celów dla wielu Polaków. Na podstawie badania, dwa procent osób uznało, że buduje swoją wiedzę na temat pieniędzy po to, aby zwiększyć swoje zarobki. Cztery procent akcentowało lepsze zrozumienie umów kredytowych. 

Dla dziewięciu procent osób priorytetem było zdobycie lepszej pracy. Siedemnaście procent z kolei zadeklarowało, że chce poprawić warunki życia. 

Dla dwudziestu jeden procent osób z kolei motywacją jest osiągnięcie lepszych efektów w oszczędzaniu. Na poziomie dwudziestu trzech procent ankietowanych zaznaczyło, że dąży do lepszych efektów w inwestowaniu, a także korzystania z ulg podatkowych i unikania obciążeń finansowych. 

Czterdzieści pięć procent zaznaczyło, że stara się pogłębiać wiedzę na temat finansów, aby mieć większe poczucie bezpieczeństwa finansowego. Natomiast czterdzieści trzy procent dąży do lepszego gospodarowania budżetem domowym. Trzy procent chce lepiej zrozumieć gospodarkę.

Jakie wnioski wyciągają Polacy z trudnej sytuacji gospodarczej?

Jak pokazuje badanie  ,,Poziom wiedzy finansowej Polaków’’, Polacy wyciągają wnioski z sytuacji gospodarczej w kraju. Wynika z niej, że należy bardziej interesować się wiadomościami. 

30% badanych zaznaczyło, że należy dywersyfikować oszczędności, a 20% uważa, że trzeba myśleć o przyszłości. Pozostałe odpowiedzi sugerują, że należy ograniczać wydatki i prowadzić skromniejszy tryb życia, więcej oszczędzać na tak zwaną ,,czarną godzinę”. 

Ankietowani również stwierdzili, warto się nie zapożyczać, oraz trzeba dokładnie czytać umowę przy zaciąganiu kredytów albo pożyczek.

Jakie kwestie są ważne przy wyborze spółki do inwestowania dla Polaków?

Według badań, dla Polaków, w przypadku inwestowania, w pierwszej kolejności istotna jest sytuacja biznesowa spółki, jakie ma zyski oraz plany rozwoju. 

W drugiej kolejności ważnym elementem są opinie innych uczestników, czyli rekomendacje biura maklerskiego oraz opinie na forach dotyczące giełdy. 

Istotnym czynnikiem jest również możliwość uzyskania dywidendy. Innymi istotnymi aspektami są dbałość spółki o kwestie społeczne, etyczne oraz odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i klimatu. 

Nadal ważny jest także sam kontakt ze spółką, czyli przykładowo zatrudnienie w danej firmie, znajomość ich produktów oraz usług, oraz bycie klientem.

Jakie obawy względem inwestowania mają Polacy?

Wiedza na temat inwestowania wśród Polaków jest coraz większa, jednak wciąż wiele osób ma pewne obawy związane z lokowaniem swoich środków w różne aktywa. 

Pierwszym z nich w roku 2023 było przekonanie, że osoby ankietowane nie mają wystarczającej wiedzy na temat finansów. 27% osób boi się ryzyka związane­go z inwestowaniem. 26% z kolei obawia się poniesienia strat. 19% uważa, że nie posiada odpowiedniego kapitału wyjściowego. 17% uważa, że nie ma wystarczająco czasu na śledzenie informacji o rynku giełdowym. 9% z ankietowanych deklaruje, że nie ma żadnych obaw związanych z inwestowaniem.

Nauka finansów w szkole

Temat potrzeby edukacji finansowej wśród dzieci i młodzieży jest tematem, który wielokrotnie jest poruszany. Raport NBP wskazuje na to, że wiedzę ekonomiczną powinniśmy pozyskiwać przede wszystkim ze szkoły. Na kolejnych miejscach natomiast są media, rodzice czy instytucje państwowe.

W roku 2017 Resort Finansów apelował o to, aby do szkół wprowadzić przedmiot, który będzie dotyczył finansów osobistych. W jego ramach miały być przekazywane uczniom tematy, które przydadzą się każdemu człowiekowi w życiu, bez względu na to, jakie ma wykształcenie. Przedmiot miał obejmować takie tematy jak budżet domowy, podatki, emerytura.

Wielu Polaków chce lepszej edukacji finansowej!

Raport Kantar, przygotowany na zlecenie IPF Group, właściciela Providenta, pokazuje, że Polacy twierdzą, że wysoki poziom edukacji finansowej zapobiega wykluczeniu finansowemu. Taką odpowiedź podało 70% badanych.

Ponadto, połowa osób, która uczestniczyła w badaniu, uważa, że nie jest zadowolona z wiedzy, którą nabyła w szkole i nie pomogła ona w zrozumieniu tego, jak działa ekonomia.

Co ciekawe, aż 7 na 10 Polaków uczestniczących w badaniu stwierdziło, że chce wprowadzenia edukacji finansowej w szkole. Z tego aż 57% uważa, że powinno się ją wprowadzić w szkołach podstawowych.

Jak się okazuje, na dzień dzisiejszy głównym źródłem wielu nastolatków są rodzice oraz internet. O najwyższych kompetencjach finansowych, takich jak na przykład Finlandia, niemal 72% wiedzę finansową czerpie właśnie ze szkoły.

Jak zacząć inwestować?

Głównym problemem osób, które zaczynają dopiero inwestować, jest to, czy w ogóle inwestować, z uwagi na to że ponad 90% osób z natury bardziej oszczędza niż inwestuje. 

Natomiast realnym problemem jest inflacja, która dewaluuje wartość zarobionych przez nas pieniędzy. Z tego względu inwestowanie jest wręcz konieczne, aby zachować wartość pieniądza w czasie.

Najważniejszym elementem w inwestowaniu jest edukacja

Niestety, spora liczba osób nie chce od niej zaczynać. To kończy się często stratami lub dużo mniejszymi zyskami, które można by było osiągnąć, gdyby te osoby zaczęły od edukacji. 

Jak znaleźć wartościową wiedzę na temat inwestowania?

Wartościową wiedzę na temat inwestowania można znaleźć w wielu miejscach. Jest ona dostępna na kanałach na YouTube czy blogach, jednak warto również zacząć zdobywanie wiedzy na temat finansów od książek, które są stosunkowo tanie. Otrzymujemy za niewielką kwotę usystematyzowany zbiór informacji.