Zmiana oprocentowania na stałe, czy warto?

18 marca, 2022 Wyłączono przez Dawid
Zmiana oprocentowania na stałe, czy warto?

Czy i kiedy warto zmienić kredyt z oprocentowaniem zmiennym na oprocentowanie stałe i jak to zrobić?

Stopy procentowe

Cykliczna podwyżka stóp procentowych sprawia, że coraz więcej kredytobiorców rozważa zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe. Czy i kiedy warto zmienić oprocentowanie na stałe? W jaki sposób można to zrobić?

Zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe dostępna w każdym banku

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rekomendacji S wydanej przez KNF. Każdy bank od 1 lipca 2021 ma obowiązek oferować kredyty hipoteczne ze stałym i zmiennym oprocentowaniem oraz umożliwić na wniosek kredytobiorcy zmianę oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe.

Zmiana oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe w tym samym banku

Kredytobiorca, który chce zmienić oprocentowanie swojego kredytu ze zmiennego na stałe, powinien najpierw udać się do oddziału banku, w którym ma kredyt hipoteczny. Jest to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Bank weryfikuje jedynie dochód oraz zdolność kredytową kredytobiorcy.

Przeniesienie kredytu do innego banku i zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe

Kredytobiorca przed podpisaniem aneksu do umowy w swoim banku, powinien sprawdzić również oferty innych banków. Różnice w oprocentowaniu kredytów ze stałym oprocentowaniem są bardzo duże, czasami nawet kilka procent. Niektóre banki oferują również dłuższy okres stałego oprocentowania- nawet 7 lat.

Kredytobiorca, który chce przenieść kredyt do innego banku i zmienić oprocentowanie ze zmiennego na stałe, powinien liczyć się z dodatkowymi kosztami m.in.:

  • wyceną nieruchomości,
  • prowizją,
  • opłatami sądowymi,
  • ubezpieczeniem nieruchomości.

W ofercie kredytu ze stałym oprocentowaniem koszty te mogą zostać zrekompensowane niższym i dłuższym okresem stałego oprocentowania.

Czy warto zmienić kredyt z oprocentowaniem zmiennym na oprocentowanie stałe?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko jest zależne od warunków zaproponowanych dla kredytobiorcy. W wielu przypadkach zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe nie jest korzystna z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, aby kredyt ze stałym oprocentowaniem był korzystny, to musiałby wzrosnąć WIBOR 3 M. Po drugie stopy procentowe i WIBOR 3 mogą rosnąć jeszcze przez jakiś czas, a następnie ustabilizować się, a nawet spadać.

Dlatego przed podjęciem decyzji o zmianie oprocentowania warto odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy lepiej płacić więcej, ale mieć spokojną, czy warto zaryzykować i przetrwać czas podwyżek?”

Jak zmienić kredyt z oprocentowaniem zmiennym na oprocentowanie stałe?

Kredytobiorca może zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennego na okresowo stałe (od 5 do 7 lat- w zależności od banku). Po upływie tego czasu oprocentowanie powróci z powrotem na zmienne. Wtedy kredytobiorca może ponownie złożyć wniosek o zmianę oprocentowana na stałe na kolejne kilka lat.

Kredytobiorca może zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennego na stałe, gdy:

  • kredyt jest w PLN,
  • został wypłacony w całości,
  • ma zdolność kredytową i płaci raty w terminie,
  • do końca spłaty kredytu zostało więcej niż 5 lat.

Aby złożyć wniosek, kredytobiorca powinien udać się z dowodem osobistym do dowolnego oddziału banku, w którym ma kredyt. Po złożeniu wniosku bank podejmuje decyzję o zmianie oprocentowania. Gdy decyzja jest pozytywna, to zmiany w umowie kredytowej zostają wprowadzone aneksem.

Kredytobiorcy powinni wiedzieć, że wraz ze wzrostem stóp procentowych banki będą podnosiły wysokość oprocentowania kredytów. Dlatego każdy, kto chce zmienić oprocentowanie swojego kredytu ze zmiennego na stałe, powinien się spieszyć.

 

Autor: Brygida König