Uproszczenia na stronie Wspieram Rozwój

18 marca, 2014 Wyłączono przez Dawid
Uproszczenia na stronie Wspieram Rozwój

Obecnie powiązania biznesowe na świecie są ogromne. Do tego dochodzi jeszcze kwestia optymalizowania podatków, outsorcingu niektórych elementów działalności i wielość miejsc produkcji, związane często nawet z pojedynczym produktem. W efekcie powstają skomplikowane struktury biznesowe, których rozgryzienie zajęłoby nam wiele godzin. Stąd też konieczność pewnych uproszczeń, o których piszemy w tym artykule.

Uproszczenia na stronie Wspieram Rozwój

Konieczność uroszczeń w zawiłym świecie

W dzisiejszym globalnym świecie, firmy przestały działać wyłącznie lokalnie i wiele z nich potworzyło skomplikowane sieci połączeń. Dawniej firma o nazwie X, umiejscowiona w kraju Y, produkowała towary pod marką X w kraju Y. Dziś w wielu przypadkach zabrakło by liter alfabetu by całą tę sieć rozpisać.

Uznaliśmy zatem, że ścisłe trzymanie się formalnych struktur, nazw, mogłoby być za bardzo skomplikowane. Poniżej przezentujemy listę możliwych uproszczeń, jakie można napotkać przeglądając dane na stronie:

1. Uproszeczenia „Korporacja”

Wyobraźmy sobie zagraniczną firmę X, która planuje rozpoczęcie produkcji i sprzedaży w Polsce. W tym celu zakłada ona dwie spółki X Produkcja Polska i X Dystrybucja Polska, w których ma 100% udziałów. Z czasem przejmuje też zakład produkcyjny polskiej firmy Y i tworzy z niego spółkę, w której 70% udziałów ma firma X Produkcja Polska, a 30% zagraniczny fundusz inwestycyjny. Następne w celu optymalizacji podatku, sprzedaje markę Y firmie na Cyprze, w której ma 65% udziałów, a pozostałe należą do kilku jej wysokich rangą pracowników i jeszcze innego funduszu.

Jeśli mielibyśmy trzymać się faktów, to należałoby dodawać te wszystkie firmy do bazy, poopisywać ich zależności majątkowe, a marki X i  Y przypisać do dwóch różnych firm, jednej polskiej, a drugiej cypryjskiej. Można, tylko w jakim celu?

W takich sytuacjach dopuszczamy stworzenie jednego profilu firmy X, o nazwie „Korporacja X” lub „Korporacja X Polska”, gdy zakres jej działalności w Polsce jest szerszy niż sama dystrybucja i w ramach opisu staramy się chociaż częściowo opisać te zależności.

2. Uproszczenie „Właściciel/Producent marki”

Pole to samo w sobie może wydawać się nieco sprzeczne, gdyż nierzadko właścicielem marki jest inna firma niż ta, która ją realnie wytwarza. Podstawowym założeniem w tym przypadku jest określenie, kto w Polsce realnie zarabia na tej marce.

Posłużę się przykładem marki Heineken. Bez wątpliwości właścicielem tej marki jest holenderski koncern o tej samej nazwie. Jednak w Polsce piwo to jest ważone na licencji przez Grupę Żywiec, której właścicielem jest omawiany koncern. Stąd nie musimy tworzyć oddzielnego profilu firmowego dla Heinekena, tylko dodajemy go jako markę Grupy Żywiec.

3. Uproszeczenie „Akcjonariat/Właściciele”

Często jest tak, że jedyne, co wiemy na temat własności firmy to pochodzenie kapitału, a nie mamy możliwości wymienienia z nazwy lub z nazwiska realnych beneficjentów. Jako przykład posłuży firma AleBrowar sp. z o.o. Jest to mały lokalny browar i jak dowiedzieliśmy się z ich strony, właścicielami są „Bartek, Michał i Arek”. Napisaliśmy więc „Bartek, Michał i Arek (Polska)”. W przypadku, gdy nie mamy żadnej informacji, a wiemy, że jest to mała lokalna polska firma możemy napisać „??? (Polska)” i też będzie dobrze.

4. Uproszczenia językowe

Dotyczą głównie firm rosyjskich, których zapis w cyrylicy byłby możliwy, ale bezcelowy. Przeciętny użytkownik tej strony nie zna tego alfabetu, dlatego też dopuszczamy tu zapis fonetyczny. Przykładem jest firma właściciel marki Łukoil.

Tak więc wybaczcie nam te uproszczenia i jeśli macie zamiar sami dodać wpis do bazy danych, to uprzejmie prosimy o ich stosowanie dla ogólnej korzyści.

Autor: Tomasz Dziewulski

 

Zobacz także: Maszyny myjące

Faktoring dla polskich firm

sklep Wspieram Rozwój PL


Inne artykuły, które mogłyby Cię zainteresować:
aplikacja polskie marki Aplikacja Polskie Marki – praktyczne narzędzie do sprawdzania kapitału firm i miejsca produkcji marek, dostępne na Androida i iOSa.
Zasady dodawania marek i firm – chcesz nam pomóc w dodawaniu wpisów? Przeczytaj, jak zrobić do dobrze.