Bank Ochrony Środowiska – BOŚ Bank

23 listopada, 2022 Wyłączono przez Edytor2
Bank Ochrony Środowiska – BOŚ Bank

Czy właściciel marki Bank Ochrony Środowiska – BOŚ Bank posiada polski kapitał?

Bank Ochrony Środowiska S. A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie.

Co jeszcze warto wiedzieć o marce Bank Ochrony Środowiska – BOŚ Bank?

BOŚ S. A. rozpoczął działalność w 1991 r. Specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. BOŚ S.A. prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. w Banku realizowany jest program BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: 'Lider Polskiej Ekologii’ i 'Panteon Polskiej Ekologii’. W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat 'Zielonego Biura’.

Wpis zamieścił/a:

DartAnian

Źródło danych:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Ochrony_%C5%9Arodowiska