Lista kategorii

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Kategorie firmy:
Bank Ochrony Środowiska S. A. - bank komercyjny z siedzibą w Warszawie.
Właściciel wpisu: MarryJane19 (Wolontariusz)
Kraj pochodzenia kapitału firmy:Polska
Akcjonariat/Właściciele:Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
BOŚ S. A. rozpoczął działalność w 1991 r. Specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. BOŚ S.A. prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. w Banku realizowany jest program BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: Lider Polskiej Ekologii i Panteon Polskiej Ekologii. W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat Zielonego Biura.
Adres firmy:Warszawa 00-832 ul. Żelazna 32
Źródło danych:Pokaż

Te informacje są przydatne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!


Marki tej firmy

Sklep Wspieram Rozwój PL

Firmy z tej kategorii z przewagą POLSKIEGO KAPITAŁU

FIRMY Z PRZEWAGĄ ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU