Lista kategorii
brak

DRAGON

Kategorie marki:
Pociągi, tabor kolejowy

Właściciel marki: Newag S.A.
Właściciel wpisu: DartAnian (Admin)
Jed­no­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna DRAGON to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku. Cha­rak­te­ry­zuje się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bezawaryjnością.


Źródło danych:http://www.newag.pl

Te informacje są przydatne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!


Sklep Wspieram Rozwój PL

Inne marki tej firmy

Marki z tej kategorii z przewagą POLSKIEGO KAPITAŁU

MARKI Z PRZEWAGĄ ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU