Jak zminimalizować hałas przemysłowy?

18 listopada, 2021 Wyłączono przez Dawid
Jak zminimalizować hałas przemysłowy?

Czym jest hałas przemysłowy? Hałas przemysłowy ma ścisły związek z pracą różnych urządzeń. Jak sama nazwa wskazuje, jest on silnie związany z halami przemysłowymi, jednak może nas dosięgnąć również w naszych domach. Ma negatywny wpływ na cały nasz organizm. Może utrudniać lub nawet uniemożliwiać wypoczynek oraz koncentrację. Niestety przy dłuższym narażaniu może to doprowadzać do problemów ze zdrowiem, bezsenności, spadku wydajności pracy, a w konsekwencji wpłynąć negatywnie na nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne.

Drgania mechaniczne ośrodka sprężystego – tak dokładnie określa się w definicji hałas przemysłowy. Warto jednak również wspomnieć, że są one wyjątkowo uciążliwe, denerwujące, niepożądane, a często można je również określić jako wręcz napastliwe. Uniemożliwiają nam normalne funkcjonowanie i pracę. W związku, z czym w miejscach, gdzie pracownicy są narażeni na jego oddziaływanie przez długi czas, konieczne jest stosowanie specjalnych środków bezpieczeństwa.

Zastosowanie przemysłowych tłumików hałasu

Przemysłowe tłumiki hałasu mają za zadanie złagodzić dokuczliwość uciążliwych dźwięków i drgań przemysłowych. Mogą one stanowić element dodatkowy lub integralny w częściach pneumatycznych. Ich działanie opiera się na rozprężaniu sprężonego powietrza, w momencie, gdy jest ono usuwane z elementów pneumatyki urządzania do otoczenia. Jednak, co bardzo istotne przemysłowe tłumiki hałasu mają też szersze zastosowanie. Stosuje się je w celu ochrony wnętrza zaworów rozdzielających.

Dzięki temu w czasie ich pracy do środka nie dostają się cząsteczki stałe czy pyły. Stanowią one ponadto zabezpieczenie, które zwiększa poziom trwałości zaworów rozdzielających i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Najważniejsze jednak jest to, że ich działanie prowadzi do zmniejszenia natężenia hałasu w otoczeniu, przez co osoby pracujące na halach produkcyjnych i w innych miejscach narażonych na takie drgania, zyskują zdecydowanie większy komfort codziennego wykonywania obowiązków, oraz skuteczną ochronę zdrowia.

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej

Tłumiki hałasu wydmuchu pary wodnej to specjalistyczne rozwiązanie, które w sposób szczególny sprawdza się i jest wykorzystywane w obrębie instalacji, które doprowadzają do wydostawania się na zewnątrz pary wodnej pod wysokim ciśnieniem. Umieszczanie w tym miejscu tłumików jest w pełni uzasadnione. Sprężona para wodna, w momencie, w którym wydostaje się z instalacji, ulega gwałtownego rozprężeniu, a to z kolei powoduje powstanie nagłego i nieprzyjemnego dźwięku.

Taki hałas stanowi duże zagrożenie dla ludzi znajdujących się w jego zasięgu, jednak co równie istotne może mieć również negatywny wpływ na środowisko naturalne. W skrajnych przypadkach, gdy stajemy się silnie narażeni na oddziaływanie takiego hałasu, może dojść nawet do uszkodzenia słuchu. W związku z tym tłumiki wydmuchu pary wodnej są urządzeniami, nad którymi prowadzonych było wiele prac. W konsekwencji są one bardzo zaawansowane i skutecznie spełniają swoją funkcję.

Tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza

Doskonałym rozwiązaniem są również tłumiki hałasu wydmuchu sprężonego powietrza. Zgodnie z opiniami specjalistów sprawdzają się one w energetyce komunalnej oraz przemysłowej. Wyloty wspomnianych instalacji, to miejsca, gdzie dochodzi do rozprężenia powietrza, czemu towarzyszy pojawienie się hałasu, którego zakres zdecydowanie przewyższa możliwości człowieka i jest dla niego szkodliwy, podobnie jak dla środowiska naturalnego.
W czasie gdy będziemy dobierać odpowiedni tłumik hałasu sprężonego powietrza, powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby redukował powstający hałas w możliwie największym zakresie. Jednak drugim istotnym czynnikiem będzie skuteczne utrzymywanie wydajności całej instalacji, na której ma on działać. Od dopasowania odpowiednich tłumików zależeć będzie m.in. komfort pracy, czy poziom jej bezpieczeństwa, a jeśli pod uwagę weźmiemy instalacje komunalne to również oddziaływanie na mieszkańców. Każdy z tych elementów należy dokładnie rozważyć.

 

 

Artykuł sponsorowany