Kiedy spłacić kredyt? Wszystko, co trzeba wiedzieć o harmonogramie spłaty

29 września, 2023 Wyłączono przez Dawid
Kiedy spłacić kredyt? Wszystko, co trzeba wiedzieć o harmonogramie spłaty

Finalizując formalności kredytowe, jedną z głównych kwestii jest to, kiedy pieniądze trafią na konto. Następnie najważniejsze staje się zagadnienie, jak spłacać kredyt. W jakim terminie, jak wysokich ratach, kiedy zobowiązanie będzie uregulowane? Te wszystkie informacje można znaleźć w harmonogramie spłaty kredytu. Sprawdź, czego jeszcze dowiesz się z tego dokumentu i w jaki sposób pomoże zapanować nad finansami.

Umowa kredytowa zawiera szereg kluczowych informacji, takich jak kwota kredytu, całkowity koszt kredytu, oprocentowanie, okres spłaty, opłaty i koszty, które trzeba ponieść w związku z tym, że instytucja finansowa pożycza pieniądze. Są tam też oczywiście dane kredytobiorcy i kredytodawcy. W umowie należy też szukać wzmianek o konsekwencjach, które czekają kredytobiorcę jeśli nie będzie w terminie spłacał kolejnych rat. A żeby nie było wątpliwości, kiedy to jest „terminowo”, do umowy dołączony jest harmonogram spłaty kredytu.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Mówiąc najogólniej, harmonogram spłaty kredytu to załącznik do umowy. Ponieważ jest jej integralną częścią, zapisane w nim postanowienia są tak samo wiążące, jak zasadniczy dokument.

Mniej formalnie można harmonogram spłaty kredytu określić mianem planu terminowego spłacenia zobowiązania. Ujęty w formę tabeli albo grafiki w klarowny sposób informuje, kiedy należy zapłacić kolejną ratę i jaka ma być jej wysokość. Jest więc rodzajem organizera życia finansowego, który je trzyma w ryzach i pomaga w planowaniu domowego budżetu.

Jakie informacje są w harmonogramie spłaty?

Dla przykładu, na stronie Smartney.pl można znaleźć wzór umowy kredytu konsumenckiego wraz załącznikami. Załącznik numer 2 stanowi właśnie harmonogram spłaty. Identyczny, tylko wypełniony danymi, otrzymują kredytobiorcy. Informacje, jakie są w nim zawarte to:

  • data sporządzenia harmonogramu,
  • data, od której harmonogram obowiązuje,
  • całkowita kwota do zapłaty,
  • numer rachunku do spłaty kredytu,
  • tabela z terminami spłaty rat, kwotą do zapłaty (z wyszczególnieniem jaka część tej kwoty to kapitał, a jaka odsetki) oraz wyliczoną kwotą kredytu pozostałą do spłaty.

W harmonogramie spłaty uwzględnione są wszystkie raty, aż do całkowitej spłaty zobowiązania. Warto zauważyć, że harmonogram uwzględnia kwoty rat zarówno przy ratach stałych, jak i malejących. O ile przy tych pierwszych ustawienie stałego zlecenia w banku, aby przelewy z zapłatą dokonywały się automatycznie, jest dość proste, o tyle o comiesięcznym zapłaceniu raty malejącej trzeba pamiętać. Kwoty bowiem różnią się między sobą nawet na przestrzeni miesiąca.

Czy harmonogram spłaty można zmienić?

Skoro harmonogram spłaty jest częścią umowy kredytowej i jest tak samo wiążący, to czy można go zmieniać? Oczywiście. Harmonogram można aneksować, tak samo jak umowę. Formalnościami w tym zakresie zajmuje się kredytodawca. Co więcej, czasami harmonogram może zmienić się na skutek zmian właśnie po stronie instytucji finansowej, np. gdy zmieni oprocentowanie, a kredyt ma zmienną stopę procentową.

Harmonogram spłaty kredytu można także zmienić na wniosek kredytobiorcy. Zwykle dzieje się tak, gdy kredytobiorca chce wydłużyć/skrócić czas trwania umowy. O nowy harmonogram można wnioskować do instytucji finansowej w każdej chwili spłacania zobowiązania.

Harmonogram może także zostać przeliczony automatycznie w sytuacji, gdy:

  • kredyt zostanie nadpłacony,
  • kredyty są konsolidowane.

E-harmonogram gdy nie wiadomo, kiedy spłacić kredyt

Jak już wspomniano, harmonogram spłaty kredytu jest bardzo praktycznym dokumentem, który pomaga w organizacji domowych finansów. Nie tylko informuje kiedy trzeba zapłacić ratę i jakiej wysokości, ale pomaga też unikać opóźnień w spłatach, które z pewnością wiązałyby się z karnymi odsetkami. Dlatego kontrolując budżet, warto mieć go pod zawsze ręką.

Aby było to łatwiejsze, harmonogram spłaty w Smartney.pl można znaleźć nie tylko jako załącznik do wielostronicowej umowy, którą kredytobiorca otrzymuje mailowo. Harmonogram jest też dostępny online po zalogowaniu do Strefy Klienta. O każdej porze dnia i nocy, z każdego miejsca, aby zarządzanie finansami było jeszcze łatwiejsze.

 

Artykuł sponsorowany