Oferta artykułów sponsorowanych

17 lipca, 2022 Wyłączono przez Dawid
Oferta artykułów sponsorowanych
W serwisie Wspieram Rozwój jest możliwość umieszczenia swojego artykułu sponsorowanego z linkami dofollow. Aktualnie do wyboru są następujące warianty:

1. Artykuł z 1 linkiem dofollow, oznaczony jako „Artykuł sponsorowany”

745 zł

2. Artykuł z 1 linkiem dofollow z podlinkowaniem wewnętrznym z 3 artykułów. Oznaczony jako „Artykuł sponsorowany”

1 043 zł

3. Artykuł z 3 linkami dofollow, minimum 5 dni promocji na stronie głównej, oznaczony jako „Artykuł sponsorowany” + promocja w naszych social mediach oraz napisanie go przez nas. Dodatkowo podlinkowanie wewnętrzne z 3 artykułów.

1 118 zł

4. Artykuł z 1 linkiem dofollow bez oznaczenia

1 378 zł

5. Artykuł z 3 linkami dofollow, minimum 5 dni promocji na stronie głównej, bez oznaczenia + promocja w naszych social mediach oraz napisanie go przez nas. Dodatkowo podlinkowanie wewnętrzne z 3 artykułów.

1 490 zł

6. Dodanie linku dofollow do istniejącego już artykułu

745 zł

 

*Ceny są cenami brutto na bazie faktury BEZ VAT

Jeśli interesuje Państwa faktura z VAT to jesteśmy obecni w serwisach whitepress.pl i linkhouse.co

Sponsored articles offer

On the website Wspieram Rozwoju you can place your sponsored article with dofollow links. The following variants are currently available to choose from:

1. Article with 1 dofollow link, marked as „Sponsored Article”

PLN 745 / 165 EUR / 165 USD

2. Article with 1 dofollow link with internal linking from 3 articles. Marked as „Sponsored Article”

PLN 1 043/ 232 EUR / 232 USD

3. An article with 3 dofollow links, a minimum of 5 days of promotion on the homepage, marked as „Sponsored Article” + promotion in our social media and written by us. Additionally, internal linking from 3 articles.

PLN 1 118 / 249 EUR / 249 USD

4. Article with 1 dofollow link, unmarked.

PLN 1 378/ 307 EUR / 307 USD

5. An article with 3 dofollow links, a minimum of 5 days of promotion on the home page, unmarked + promotion in our social media and written by us. Additionally, internal linking from 3 articles.

PLN 1 490/ 332 EUR / 332 USD

6. Adding a dofollow link to an existing article

PLN 745/ 165 EUR / 165 USD

 

* Prices are gross prices on the basis of an invoice WITHOUT VAT If you are interested in a VAT invoice, we are present on whitepress.pl and linkhouse.co

Possible payment via bank transfer and PayPal.