Jak zadbać o finanse firmy w trudnych czasach? 9 wskazówek

30 października, 2023 Wyłączono przez Dawid
Jak zadbać o finanse firmy w trudnych czasach? 9 wskazówek

Jak zadbać o finanse firmy w trudnych czasach? 9 wskazówek

Czas spowolnienia gospodarczego, wysokiej inflacji i rosnących kosztów energii stanowi spore wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Firma jest wtedy narażona na spadek zamówień i obrotów, a w konsekwencji grozi jej utrata płynności finansowej, a nawet bankructwo. Sprawdź, jak odpowiedzialnie prowadzić biznes w okresie kryzysu.

Analizuj koszty i rozsądnie je optymalizuj

Zarządzanie finansami firmy w trudnych czasach powinno opierać się na szczegółowej analizie z udziałem najważniejszych pracowników, wspólników i partnerów biznesowych. Zastanówcie się wspólnie, z jakich stałych wydatków i inwestycji możecie w najbliższym czasie zrezygnować, a które są niezbędne. Wykonajcie analizę przepływów pieniężnych – pozwoli ona stwierdzić między innymi, na jak długi okres wystarczą bieżące zapasy gotówki i jak duża jest zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań.

Racjonalnie planuj inwestycje

Ograniczanie kosztów warto dobrze przemyśleć, aby uniknąć spadku wydajności pracy oraz jakości oferowanych usług czy produktów. Kluczowe inwestycje, np. w maszyny, sprzęt IT czy samochody, pomogą skutecznie konkurować na rynku. Ważne jest również nieprzerwane inwestowanie w rozwój pracowników, dzięki czemu można uniknąć wysokich kosztów rekrutacji i zatrudniania specjalistów. Rozsądne inwestycje zwiększają szanse na to, że firma szybko wyjdzie z kryzysu i powróci na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Przedsiębiorca powinien unikać w trudnych czasach zamrażania kapitału. Wolne środki pomogą mu zabezpieczyć płynność finansową na wypadek nieplanowanych zdarzeń. Korzystnym sposobem finansowania inwestycji w kryzysowym okresie jest np. leasing. Pozwala on opłacać wybrane przedmioty w ratach – ze swoich bieżących przychodów. Jest znacznie łatwiej dostępny niż kredyt, który podczas niekorzystnej sytuacji gospodarczej zazwyczaj staje się droższy, a banki w bardziej restrykcyjny sposób analizują zdolność kredytową klientów.

Zainwestuj w odnawialne źródła energii

Rosnące koszty energii mogą stanowić ogromne obciążenie dla firmowego budżetu. Skutecznym sposobem na oszczędności jest zainwestowanie w zieloną energię. Przedsiębiorcy mają do wyboru zwłaszcza panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne do podgrzewania wody, turbiny wiatrowe i pompy ciepła. Koszty prądu zmniejszy również magazyn energii.

Zleć część zadań na zewnątrz i korzystaj z narzędzi do automatyzacji

Możesz uniknąć wysokich kosztów zatrudniania pracowników, jeśli zdecydujesz się na outsourcing niektórych procesów – zwłaszcza tych, które wykraczają poza działalność operacyjną Twojej firmy. Dobrym rozwiązaniem może okazać się również automatyzacja czasochłonnych i powtarzalnych zadań.

Negocjuj umowy z dostawcami

Jeśli zawarłeś umowy na niekorzystnych warunkach, może Cię to narazić na wysokie bieżące koszty oraz ryzyko kar umownych. Spróbuj więc negocjować z dostawcami, a jeśli nie przyniesie to skutku, rozważ wypowiedzenie współpracy i ofertę innej firmy.

Monitoruj należności

W czasach kryzysu rośnie ryzyko, że kontrahenci nie będą terminowo opłacać faktur. Warto więc na bieżąco kontrolować terminy płatności i natychmiast reagować w przypadku opóźnień. Na początku możesz przypomnieć mailowo lub telefonicznie o nieuregulowanej fakturze. Gdy to nie pomoże, wtedy rozpocznij proces windykacji.

 

Unikniesz ryzyka zatorów płatniczych, jeśli będziesz pobierać zaliczki lub wymagać wnoszenia przedpłaty. Dobrą praktyką jest także wystawianie klientom faktur z różnym terminem płatności, dzięki czemu zabezpieczysz swoją płynność finansową.

Postaw na dywersyfikację

W trudnych czasach dywersyfikacja jeszcze bardziej zyskuje na znaczeniu. Podejmuj więc współpracę z wieloma klientami, poszerzaj zakres działalności i rynki zbytu, różnicuj ofertę i gromadź nadwyżki finansowe w obcych walutach.

Rozważ możliwość pracy zdalnej

Jeśli jest to możliwe w Twojej branży, zaproponuj pracownikom zdalny lub hybrydowy tryb pracy. Dzięki temu ograniczysz koszty związane m.in. z organizacją biura w siedzibie przedsiębiorstwa, zapewnianiem niezbędnego sprzętu czy zużyciem energii elektrycznej.

Optymalizuj stany magazynowe

W kryzysowym okresie nie dopuszczaj do nadmiernych stanów magazynowych. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnego zamrażania kapitału, wzrostu kosztów obsługi i utrzymania magazynu czy wydłużenia czasu obsługi zleceń.

 

 

Artykuł sponsorowany