Jak wygląda rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech?

29 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Jak wygląda rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech?

Polska posiada wielu świetnie wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców, którzy emigrując poza granice kraju w celach zarobkowych, coraz częściej decydują się na zakładanie własnych biznesów zamiast pracy na etacie. Sytuacja ta dotyczy szczególnie Niemiec, gdzie liczba przedsiębiorców z Polski wciąż rośnie. Istotną zachętą dla naszych rodaków okazują się aspekty takie jakie wyższa kwota wolna od podatku, liczne ulgi podatkowe czy brak obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego u naszych zachodnich sąsiadów. Rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech, czyli tzw. Gewerbe, wiąże się jednak z koniecznością spełnienia pewnych formalności. W tym artykule wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda ta procedura.

Rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech – podstawowe informacje

Prawo do rejestracji jednoosobowej działalności w Niemczech, czyli Gewerbe, przysługuje po spełnieniu określonych formalności każdej pełnoletniej osobie. Rodzimi przedsiębiorcy mają swobodę w zakładaniu własnych firm na terenie Niemiec, dzięki przynależności Polski do Unii Europejskiej. Aby jednak uzyskać status firmy, muszą uprzednio spełnić określone procedury i obowiązki administracyjne.

W celu rejestracji jednoosobowej działalności w Niemczech należy przede wszystkim zgłosić Gewerbe we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie do spraw działalności gospodarczej, czyli w niemieckim Gewerbeamt. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych działających w przemyśle, handlu, a także związanych z wytwórstwem lub świadczących usługi, np. budowlane. Spod konieczności tej wyłączone są jedynie osoby, które wykonują w Niemczech tzw. wolny zawód (niem. Freiberuf).

Aby dokonać rejestracji Gewerbe w Niemczech, niezbędne okazuje się przedłożenie stosownego wniosku w tamtejszym urzędzie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wśród podstawowej dokumentacji znajdują się:

– kserokopia dowodu osobistego lub paszportu;

– pełnomocnictwo uprawniające do założenia własnej działalności gospodarczej;

– polski lub niemiecki adres zamieszkania;

– adres będący siedzibą firmy.

W przypadku niektórych branż przedsiębiorca będzie w obowiązku dostarczyć do urzędu dodatkowe dokumenty, w tym m.in.:

– dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu;

– zaświadczenie o niekaralności oraz o zabezpieczeniu finansowym.

W jaki sposób zarejestrować Gewerbe przez Internet?

Niemcy już od długiego czasu oferują możliwość dokonania rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej również przez Internet. W tym celu wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek, który można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wybranego niemieckiego urzędu Gewerbeamt.

Rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech bez meldunku

W Niemczech prawo do zarejestrowania własnej działalności gospodarczej otrzymują również osoby, które nie posiadają zameldowania na terenie tego kraju. Aby założenie Gewerbe było możliwe, potrzebny jest bowiem jedynie stały adres siedziby firmy. Przedsiębiorcy mogą w tym celu skorzystać z usługi użyczenia meldunku, zgłaszając się do profesjonalnej firmy zajmującej się obsługą formalności związanych z rejestracją Gewerbe w Niemczech. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że posiadanie meldunku na terenie Niemiec uprawnia przedsiębiorców do korzystania z licznych benefitów. Wśród nich wymienia się przede wszystkim możliwość zastosowania ulg podatkowych uwzględnionych w niemieckim systemie fiskalnym i skierowanych do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Rejestracja jednoosobowej działalności w Niemczech a kwestia ubezpieczeń

Polacy, którzy zdecydują się na założenie własnej Gewerbe u naszych zachodnich sąsiadów, muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Dla przedsiębiorców prowadzących biznesy w Niemczech ubezpieczenia z Polski są bowiem niewystarczające, nawet gdy zawierają klauzulę podjęcia pracy za granicą. Podobnie rzecz wygląda w przypadku europejskiej karty EKUZ – ona również nie jest ochroną dla osób prowadzących Gewerbe w Niemczech. Ważną informacją dla przedsiębiorców pozostaje natomiast fakt, że zarówno ubezpieczenie emerytalne, jak i rentowe, jest dla nich dobrowolne. Warto jednak rozważyć opłacanie składek emerytalnych, ponieważ mają one korzystny wpływ na finalną wysokość świadczenia emerytalnego.

Artykuł sponsorowany