Jak uzyskać dotacje na rozwój firmy?

17 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Jak uzyskać dotacje na rozwój firmy?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej często wiąże się z licznymi wydatkami. Inwestycja w sprzęt czy lokal to znaczny koszt. Dotacje na rozwój firmy i inne rodzaje dofinansowań mogą nam pomóc. Pytanie tylko, co trzeba zrobić, aby je uzyskać?

Założenie działalności gospodarczej najczęściej oznacza porzucenie pracy na etacie i przejście na swoje. To krok ku niezależności i budowaniu własnej marki. Nie zawsze jednak własny biznes od razu na siebie zarabia. Rachunki i inwestycje mogą wiele kosztować. Na szczęście z pomocą przychodzą nam najróżniejsze rodzaje dotacji i dofinansowań.

Są one oferowane przez rozmaite firmy i instytucje w ramach wspierania nowoczesnej gospodarki. Pieniądze otrzymać możemy m.in.:

– z Unii Europejskiej,

– z urzędu pracy,

– w ramach pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,

– od Lokalnych Grup Działania,

-z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby ubiegać się o dotacje?

Każda z wymienionych wyżej instytucji ma własne warunki przyznawania dotacji. Najczęściej różnią je takie aspekty jak np.:

– wysokość dofinansowania,

– czas, jaki minął od założenia firmy,

– oprocentowanie pożyczki lub kredytu,

– posiadany (lub nie) status osoby bezrobotnej,

– wykształcenie,

– przygotowanie biznesplanu

– forma prawna firmy.

Fundusze unijne w formie dofinansowania na założenie firmy dotyczą osób:

– przed 30. rokiem życia (niepracujących i nieuczących się),

– po 30. roku życia (niepracujących).

Obie te grupy mogą starać się o wsparcie finansowe w zróżnicowanej wysokości. Ponadto często dostępne są także programy skierowane do konkretnych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych.

W przypadku dotacji z Urzędu Pracy jej kwota zmienia się każdego roku. Nie może ona przekroczyć sześciokrotnego, przeciętnego wynagrodzenia. W tej sytuacji wniosek składamy w UP odpowiednim dla miejsca, w którym chcemy prowadzić firmę. Dotyczy to jednak wyłącznie osób posiadających status osoby bezrobotnej.

Część dotacji jest przyznawana bezzwrotnie jak te z UP i UE. Oznacza to, że po spełnieniu warunków dostajemy pieniądze i przeznaczamy je na to, co określone zostało w umowie. Środki przyznane z innych rozwiązań natomiast musimy zwrócić. Odbywa się to jednak na rozmaitych zasadach, np.:

– spłata realizowana jest w miesięcznych ratach i zawiera określone w umowie oprocentowanie,

– spłata realizowana jest w miesięcznych ratach i nie jest oprocentowana,

– mamy obowiązek spłacić całość zobowiązania w konkretnym terminie,

– system ratalny zaprojektowany jest w inny sposób i zakłada określoną liczbę rat i terminy ich regulowania.

Jakie są dotacje unijne 2021-2027?

Nasz kraj otrzymał łącznie 76 miliardów euro w ramach tzw. Funduszy Europejskich 2021-2027. Pochodzi to z polityki spójności (72,2 mld euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwości Transformacji (3,8 mld euro). Środki te muszą zostać przeznaczone na inwestycje w:

– edukację,

– sprawy społeczne,

– energetykę,

– ochronę środowiska,

– infrastrukturę,

– cyfryzację,

– przedsiębiorczość,

– wdrażanie innowacji.

Uzyskanie dofinansowania z tych środków możliwe będzie w ramach programów krajowych i regionalnych. Wśród tych pierwszych wyróżnić można Fundusze Europejskie:

– na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko,

– dla Nowoczesnej Gospodarki,

– dla Rozwoju Społecznego,

– na Rozwój Cyfrowy,

– dla Polski Wschodniej,

– dla Funduszy Europejskich,

– program dotyczący sprawiedliwej transformacji,

– Program Pomoc Żywnościowa,

– Program Ryby,

– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

– Programy regionalne zakładają dotacje unijne w ramach Funduszy Europejskich skupionych wokół każdego województwa w Polsce.

Finansowanie prowadzonej już działalności

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę, również zależy na jej rozwoju. Czasem do zwiększenia przychodów konieczne jest zdecydowanie się na poważną inwestycję. Nie zawsze jednak mamy pieniądze, aby opłacić ją z własnej kieszeni. W takiej sytuacji może przydać się nam finansowanie z zewnątrz.

W małych i średnich przedsiębiorstwach popularne jest sięganie po niskooprocentowane pożyczki realizowane ze środków unijnych we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Udzielają ich instytucje finansowe współpracujące z BGK. Zwykle są to banki spółdzielcze i komercyjne, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe czy rozmaite fundacje.

Rozwiązaniem wartym uwagi są też dotacje z Funduszy Europejskich. Najczęściej przyznawane są one na określony cel, np.:

– rozwój działalności firmy,

– informatyzację,

– projekty proekologiczne,

– zagraniczną ekspansję.

Sposobem na finansowanie prowadzonej już działalności gospodarczej są też zewnętrzne kredyty i pożyczki bankowe czy pozabankowe. Rynek oferuje ich wiele. Często udostępniane są na bardzo przystępnych warunkach i mają mniej rygorystyczne wymagania wobec przedsiębiorcy niż rozwiązania unijne.

Kredyt na rozwój firmy

Alternatywnym, ale również bardzo interesującym rozwiązaniem, jest zdecydowanie się na kredyt firmowy. Prowadząc działalność gospodarczą, możemy skorzystać z wielu atrakcyjnych ofert proponowanych przez banki i instytucje pozabankowe. Bardzo często są one dostępne niezależnie od formy prawnej naszego przedsiębiorstwa. I przyznawane są zarówno biznesom funkcjonującym na rynku od pewnego czasu, jak i inicjatywom zupełnie nowym.

Zestawienie najciekawszych propozycji kredytów na rozwój firmy znajdziemy na stronie https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyty-dla-firm/. Uwzględnione tam zostały wszystkie najważniejsze aspekty zaciąganego zobowiązania, np.:

– okres spłaty,

– forma prawna firmy,

– wiek firmy,

– dostępna kwota,

– opinie użytkowników.

W ten sposób możemy szybko zapoznać się z rozwiązaniami dostępnymi na rynku i wybrać te, które są dla nas najkorzystniejsze. W wielu przypadkach wszystkie formalności załatwimy online, a jedyne co nam pozostanie, to oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Podsumowanie

Zarówno rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak i jej dalszy rozwój, może wymagać od przedsiębiorców znacznego zapasu gotówki. Na szczęście sposobów na sfinansowanie biznesowego pomysłu nie brakuje. Do naszej dyspozycji są rozmaite fundusze europejskie. Ponadto możemy poprosić o pomoc jednostki samorządu terytorialnego. Czasem jednak ubieganie się o tego typu rozwiązania bywa czasochłonne. Niezbędne jest też zazwyczaj spełnienie stosunkowo rygorystycznych warunków.

W takiej sytuacji najbardziej opłacalne może być finansowanie własnej działalności gospodarczej za pomocą kredytów dla firm. Na rynku można znaleźć bardzo wiele banków i instytucji pozabankowych, które oferują tego typu rozwiązania. Warto porównać ich propozycje i rozważyć, czy skorzystanie z nich jest optymalnym sposobem na sprawne wdrożenie innowacji w naszej firmie.

 —

Artykuł Partnera