Czym faktoring cichy różni się od jawnego?

7 marca, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Czym faktoring cichy różni się od jawnego?

Poszukując środków na finansowanie działalności gospodarczej, wielu przedsiębiorców sięga po kredyty i pożyczki bankowe. Z roku na rok coraz popularniejszą dla nich alternatywą staje się faktoring, który stanowi jednocześnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce o utrzymanie płynności finansowej. Czym faktoring jawny różni się od cichego? Kto powinien rozważyć skorzystanie z takiej formy finansowania?

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która adresowana jest do przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Wbrew pozorom liczba takich podmiotów nie jest wcale mała. W wielu branżach odraczanie płatności o kilka tygodni czy nawet miesięcy nie jest niczym nadzwyczajnym. Bardzo często stanowi wręcz warunek rozpoczęcia współpracy. I o ile taka forma kredytowania jest korzystna dla kupującego, sprzedawcę stawia w bardzo kłopotliwej sytuacji. Dlaczego? Gdyż na przelew należności musi on oczekiwać wiele tygodni, a w tym czasie ponosi bieżące koszty prowadzenia działalności – wypłaca wynagrodzenia, opłaca czynsz, płaci podatki itd.

Z wyzwaniami natury płynnościowej pomaga faktoring. Wystawioną kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, pod warunkiem że nie jest przeterminowana, przedsiębiorca może sprzedać firmie faktoringowej i dzięki temu niemal od ręki otrzymać kwotę z faktury. Nie musi się tym samym martwić o bieżące zobowiązania czy środki na zakup niezbędnych materiałów. W przeciwieństwie do środków z kredytu, pieniądze pozyskane ze sprzedaży faktury przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Co więcej, faktoring nie obniża zdolności kredytowej, nie blokuje w żaden sposób możliwości wnioskowania o kredyt w przyszłości, a dodatkowo, podobnie jak kredyt, może zostać wrzucony w koszty.

Faktoring jawny i cichy – podstawowe różnice

Jedna z podstawowych klasyfikacji faktoringu dzieli go na jawny i cichy. Faktoring w klasycznej postaci to nic innego jak faktoring jawny. Oznacza to, że kontrahent, któremu przedsiębiorca wystawił fakturę z odroczonym terminem płatności, informowany jest o jej sprzedaży faktorowi. Informację tę kontrahent otrzymuje od firmy faktoringowej, która przekazuje mu również nowy numer rachunku, na który zobowiązany jest przekazać należność wynikającą z faktury.

Działanie takie rodzi u wielu przedsiębiorców pewne obawy dotyczące utrzymania dobrych relacji z kontrahentami. Wielu obawia się, że sam fakt korzystania z takich usług sugeruje, że zmagają się z problemami finansowymi, co z kolei może rzutować na chęć kontrahentów do dalszej współpracy. Z myślą o takich przedsiębiorcach firmy faktoringowe włączyły do swoich ofert faktoring cichy. Działa on analogicznie jak faktoring jawny z tą różnicą, że kontrahent nie jest informowany o samym fakcie sprzedaży wystawionej mu faktury. Rozlicza się zgodnie z pierwotnymi ustaleniami – przekazuje środki przedsiębiorcy – natomiast ten w momencie zaksięgowania środków zobowiązany jest do przekazania ich firmie faktoringowej.

Artykuł zewnętrzny