|

Sprawdzaj co jest polskie z aplikacją Polskie Marki! bit.ly/pobierzpolskiemarki

Korepetycje z matematyki, czyli jak zrozumieć matmę

Wydaje się to czymś absurdalnym, że w czasach, w których technologia odgrywa fundamentalną rolę w funkcjonowaniu naszego społeczeństwa, poziom wiedzy matematycznej wśród jego przedstawicieli jest na coraz niższym poziomie. Już w 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli wnosiła do MEN o zawieszenie egzaminu maturalnego z matematyki, ponieważ w poprzednich latach nawet co 6 uczeń po prostu go nie zdawał. Co najważniejsze jako przyczynę tego stanu rzeczy NIK wskazuje wady procesu nauczania matematyki w polskich szkołach!

Matematyka korepetycje – dlaczego są potrzebne?

Jak widać, problem ze zrozumieniem matematyki wcale nie leży po stronie uczniów, a w błędnych metodach nauczania, które tak naprawdę nie pozwalają na zrozumienie tego przedmiotu. Według badań aż 50 procent dzieci w Polsce posiada zadatki uzdolnień matematycznych, a co czwarte jest w tym zakresie wybitne. Niestety wszystko to zanika już po 8 miesiącach nauki w szkole podstawowej. A odpowiada za to błędny sposób nauczania matematyki, który niemalże od samego początku wręcz demonizuje ten przedmiot i zniechęca do niego dzieci. Przed samą maturą zdolności matematyczne wykazuje już jedynie 12 procent uczniów.

Zdaniem naukowców na lekcjach matematyki nie uczy się działania i myślenia matematycznego. A w klasach początkowych matematyki uczą często nauczyciele, którzy sami się jej boją. I już w tym momencie widać, że korki z matematyki to najczęściej jedyny sposób na to, aby dzieci mogły zrozumieć, czym matematyka tak naprawdę jest i że nie jest wcale tak straszna, jak ją wszyscy malują.

Przyjemna korepetycja z matematyki – na czym się skupić?

Biorąc pod uwagę fakt, że na system edukacji w zakresie nauczania matematyki, nie mamy raczej co liczyć, warto już od najmłodszych lat zadbać o to, aby dzieci mogły uczyć się tego przedmiotu w przyjemny i zrozumiały sposób. Pomocne mogą być tutaj indywidualne korepetycje z matematyki, prowadzone przez osobę, która umiejętnie przekaże zarówno teorię, jak i praktykę – z naciskiem na to ostatnie. 

Korepetycje z matematyki prowadzone z pasją, pozwalają na jej oddemonizowanie. Taka nauka polega przede wszystkim na rozwiązywaniu zadań matematycznych, traktowanych jako formę wyzwania i rozrywki. Co ważne, korepetycje z matematyki nie muszą mieć formy zajęć stacjonarnych, ponieważ świetnie sprawdzą się także korepetycje z matematyki online. Ważne jest tutaj przede wszystkim podejście nauczyciela, który będzie umiał zarazić pasją matematyczną i ukazać uczniom jej fascynujące oblicze.