Lista kategorii

REGULAMIN KONKURSU "Wizja Polski za pan brat lub na bakier z patriotyzmem ekonomicznym"

REGULAMIN KONKURSU "Wizja Polski za pan brat lub na bakier z patriotyzmem ekonomicznym"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu „Wymyśl hasło promujące polskie marki” są firma Green Dart Media Tomasz Dziewulski z siedzibą w Brwinowie, 05-840, Biskupice 29a oraz Fanpage „Polska bez kompleksów”, zwani dalej „Organizatorami”.

 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie warunki udziału w konkursie przedstawione w rozdziale II. niniejszego regulaminu.

 3. Konkurs polega na napisaniu tekstu, zwanego dalej „tekstem”, w dowolnej formie o długości od 5 do 20 tys. znaków ze spacjami na temat "Wizja Polski za pan brat lub na bakier z patriotyzmem ekonomicznym". W niniejszy tekście muszą być umieszczone także dwie frazy "aplikacja Polskie Marki" oraz „Bez kompleksów”.

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2016 o godz. 16:00 i kończy się dnia 30.04.2016 o godz. 23:59.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi umieścić swój „tekst” w serwisie literackim Extrastrory.pl, dodając do niego Tag #KonkursPolskieMarki.

 3. Zwycięzców konkursu wybierze komisja złożona z Organizatorów, a wyniki zostaną ogłoszone 16 maja 2016 roku na profilu Facebook „Wspieram Rozwój.pl” oraz na stronach internetowych organizatorów.

 4. Po ogłoszeniu wyników, laureaci będą mieli 7 dni na zgłoszenie się do Organizatora po nagrodę. Brak zgłoszenia w tym terminie oznacza rezygnację z nagrody.

III. NAGRODY

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma od Organizatora nagrodę pieniężną w wysokości 750 złotych.

 2. Najlepszych 5 „tekstów” zostanie nagrane przez lektora serwisu Extrastory.pl Krzysztofa Marszewskiego i udostępnione na stronach internetowych Extrastory.pl, wspieramrozwoj.pl oraz na profilu YouTube Wspieram Rozwój.pl. W przypadku, gdy łączna liczba prac przekroczy liczbę 20, przedstawiona w tym punkcie nagroda będzie dotyczyła 10 prac.

 3. Po jednej koszulce "niespodziance" otrzymają osoby, które zajmą w konkursie miejsca od 2 do 4.

 4. Nagroda pieniężna zostanie przelana przez Organizatora na wskazany przez zwycięzcę rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania od zwycięzcy danych do przelewu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

 2. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

 3. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

 4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

 5. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik udziela praw autorskich do nadesłanych przez siebie „tekstów” Organizatorom. Uczestnik zachowuje prawo do wykorzystania „teksów” w dowolnym miejscu i formie.