Akredytowane Laboratorium Wzorcujące TENSLAB

22 marca, 2021 Wyłączono przez Edytor2
Akredytowane Laboratorium Wzorcujące TENSLAB

W wielu miejscach i branżach konieczne jest zastosowanie aparatury pomiarowo-kontrolnej, która jest bardzo istotnym źródłem danych, na podstawie których podjęte zostaną istotne decyzje. Aby mieć pewność odnośnie poprawności uzyskiwanych wyników przyrządy pomiarowe powinny podlegać cyklicznemu wzorcowaniu. Jeśli więc chcesz potwierdzić zgodność swoich przyrządów z wymaganiami metrologicznymi niezbędna będzie pomoc akredytowanego laboratorium wzorcującego.

Laboratorium Wzorcujące jego charakterystyka i zadania

Laboratorium Wzorcujące zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, które jest niezbędne do uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów wykonywanych przy pomocy tych przyrządów. Wzorcowanie pozwala nam na określenie jak daleko od skali rzeczywistej, znajduje się uzyskany przez pomiar.

Głównym celem laboratorium wzorcującego jest utrzymanie akredytacji PCA, która potwierdza kompetencje laboratorium do wykonywania wzorcowań, a także ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji kadry pracowniczej dla jak najlepszego spełnienia potrzeb klientów.

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące TENSLAB 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oferujemy bogaty zakres usług wzorcowania i sprawdzania przyrządów, a wyniki pomiarów uzyskane w naszym laboratorium są rzetelne. Dzięki naszemu doświadczeniu i fachowości kadry pracowniczej będziesz mieć pewność, że Twoje przyrządy pomiarowe są w dobrych rękach, a wyniki pomiarów mogą zostać przekazane dalej w Twojej firmie.

Laboratorium Wzorcujące TENSLAB to profesjonalna praktyka wykonywanych wzorcowań, które realizowane są zgodnie ze znormalizowanymi  procedurami. Cały personel pracujący w laboratorium doskonale zna przyjęte procedury i dokłada wszelkich starań aby wzorcowania zostały wykonane z najwyższą jakością.

Laboratorium Wzorcujące TENSLAB wykonuje usługi wzorcowania przyrządów z poniższych dziedzin:

  • badania NDT,
  • temperatura i wilgotność względna (np. termometry, pirometry)
  • ciśnienie (np.  ciśnieniomierze, przetworniki ciśnienia),
  • wielkości geometryczne (np. suwmiarki, kątowniki, mikrometry),
  • moment siły (np. wkrętarki i klucze dynamometryczne),
  • wielkości elektryczne (np. mierniki, kalibratory),
  • kontrola powierzchni (np. chropowatościomierze, konduktometry)

Nasze laboratorium posiada akredytację PCA nr AP 180.

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Co ile należy wykonywać wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie przyrządów należy powtarzać przez okres ich użytkowania w określonych przez siebie terminach, bowiem nie ma z góry narzuconych odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami. Wykonuje się je cyklicznie w zależności od kwestii, które mogą mieć wpływ na sprawność przyrządów, a są to np. warunki pracy, zanieczyszczenia chemiczne i mechaniczne oraz znaczenie dokładności wskazań.

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące TENSLAB to usługi o najwyższej jakości

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące TENSLAB wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych zgodnie ze znormalizowanymi procedurami pomiarowymi oraz przy zachowaniu spójności pomiarowej. Każde wzorcowanie jest udokumentowane świadectwem wzorcowania, które zostaje przekazane użytkownikowi przyrządów po wykonaniu usługi. Oferujemy usługi o najwyższej jakości, zgodnie z akredytowanymi przez PCA procedurami pomiarowymi. Nasza doświadczona kadra posiada wieloletnie doświadczenie w pracy. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą bądź chcesz dowiedzieć się więcej odnośnie wzorcowania przyrządów pomiarowych, skontaktuj się z nami.

 

Artykuł sponsorowany