Regulamin konkursu

21 października, 2015 Wyłączono przez Dawid
Regulamin konkursu

„Ja i mój ulubiony produkt Wspierający Rozwój Polski”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ja i mój ulubiony produkt Wspierający Rozwój” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest serwis WspieramRozwój.pl, którego właścicielem jest GREEN DART MEDIA Tomasz Dziewulski z siedzibą w Biskupice 29a, 05-840 Brwinów, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook-owym Wspieram Rozwój.pl w okresie 13-28 października 2015 roku (do godziny 23:59:59), dostępny pod adresem:

https://www.facebook.com/wspieramrozwojpl

4. Zdjęcie konkursowe to fotografia, na której widać osobę biorącą udział w Konkursie z produktem wytworzonym w Polsce przez firmę, która należy do polskiego właściciela. Na zdjęciu musi znajdować się również widocznie umieszczone logo inicjatywy Wspieram Rozwój.pl, które można pobrać za pomocą linku: https://wspieramrozwoj.pl/images/konkursowe/logoWR.png. Zdjęcie konkursowe jest zwane dalej „Zdjęciem”.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 16 lat. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) polubi post dotyczący prowadzonej przez nas zbiórki dostępny na stronie: https://facebook.com/wspieramrozwojpl/posts/904376659655044 za pomocą biorącego udział w konkursie konta Facebook
c) zamieści Zdjęcie w komentarzu na stronie Facebook Wspieram Rozwój.pl pod postem z informacją Organizatora o Konkursie;
d) wrzucone Zdjęcie musi zawierać opis: „Mój ulubiony produkt, którego zakup Wspiera Rozwój Polski to X. Został on wytworzony w Polsce, przez polską firmę o czym mogę przekonać się za pomocą aplikacji Polskie Marki”. W miejsce X należy wstawić nazwę produktu.

 

 

e) weźmie udział w wydarzeniu promującym zbiórkę na modernizację aplikacji Polskie Marki dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/events/1034614496578950/ i zaprosi do niego minimum 10 znajomych

f) wrzucone zdjęcie musi uzyskać minimum 20 like’ów z aktywnych kont Facebook
2. Zdjęcia będą wybierane przez ekipę serwisu WspieramRozwój.pl. Preferowane będą zdjęcia z dużą liczbą like’ów i udostępnień, jednak głównym kryterium będzie płynący z niego pozytywny przekaz dla wybierania polskich produktów.

§ 3
NAGRODY
Nagrodami w Konkursie są zależne od liczby uczestników:
1. 3 kubki jak poniżej:

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wyniku Konkursu zaraz po jego zakończeniu. W ciągu trzech dni od tego momentu Uczestnik musi przesłać drogą elektroniczną do Organizatora adres, na który ma zostać wysłana koszulka oraz jej rozmiar.
3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

4. Aby nagrody zostały przyznane w konkursie musi wziąć udział minimum 10 Uczestników

 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

2. Zasady konkursu mogą ulec zmianie. O każdej ich modyfikacji będziemy informować na naszym Fanpage’u.

 

Zobacz także:

https://wspieramrozwoj.pl/artykul/217/sztuka-skladowania-w-nowoczesnym-magazynie

Odbiór mieszkania w Poznaniu