Kto to jest kontrahent i jak go pozyskać?

17 marca, 2022 Wyłączono przez Dawid
Kto to jest kontrahent i jak go pozyskać?

Kontrahent jest pojęciem bardzo często używanym w relacjach pomiędzy przedsiębiorstwami. W biznesie taka osoba musi działać zgodnie z poszanowaniem praw człowieka, obowiązującymi przepisami prawa, etyką i uczciwie. Uczciwy kontrahent to gwarancja sprawnego przebiegu każdej transakcji. Taka sytuacja może jednak ulec zmianie w przypadku braku wypłacalności dłużnika lub podczas współpracy z nieuczciwym partnerem biznesowym. Kim jest kontrahent? Jak go pozyskać? Na co zwrócić uwagę?

Kto to jest kontrahent?

Kontrahent to osoba fizyczna lub prawna, która jest stroną umowy, czyli zobowiązania dwu- lub wielostronnego. W powszechnym rozumieniu jest to przede wszystkim partner biznesowy w transakcjach kapitałowych. W przypadku, gdy kontrahent jest stroną umowy, to powinna ona dokładnie określać zasady współpracy między nim a przedsiębiorcą oraz jego obowiązki i prawa. Ponadto na jej podstawie może on dochodzić swoich praw w kwestiach spornych. Z umowy powinno również wynikać, jakie obowiązki i prawa ma przedsiębiorca. W dokumencie powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • co jest celem umowy (przedmiot umowy),
  • jakie przewiduje zasady współpracy,
  • kto jest stroną umowy (dane stron transakcji),
  • przez jaki okres obowiązuje,
  • jak zostanie przekazane wynagrodzenie i jaka jest jego wysokość,
  • jakie procedury i konsekwencje czekają każdą ze stron w przypadku niewywiązania się z umowy.

Więcej o tym, kim jest kontrahent przeczytasz na: https://finansowaniefaktur.pl/blog/kim-jest-kontrahent.html

Jak pozyskiwać kontrahentów?

W obecnych czasach najlepszym sposobem pozyskiwania nowych kontrahentów jest wykorzystanie Internetu. Można w nim znaleźć wiele istotnych informacji na temat potencjalnych partnerów biznesowych. Warto także prześledzić katalogi branżowe, udać się na targi lub do izb gospodarczych. Po przeprowadzeniu analizy różnych źródeł należy sporządzić listę potencjalnych kontrahentów, na której powinny się znaleźć wszelkie szczegółowe informacje o każdym z nich.

 

Po dokonaniu selekcji warto wysłać ofertę do być może przyszłych partnerów biznesowych. Jeżeli nie pojawi się żadna odpowiedź, warto także samodzielnie udać się do siedziby przedsiębiorstwa i przedstawić jego właścicielowi korzystne warunki umowy. Niestety, ale często spotkania negocjacyjne pochłaniają ogromną ilość czasu, a na dodatek nie zawsze muszę prowadzić do osiągnięcia danego celu. Dlatego też, aby doszło do podpisania umowy, należy być bardzo dobrze przygotowanym, aby trafić z ofertą w potrzeby i możliwości klienta.

Sprawdzanie kontrahenta i utrzymanie dobrej relacji

Kontrahenta powinno się sprawdzać odpowiednio wcześnie, a najlepiej jeszcze przed podjęciem negocjacji warunków oferty. Badając potencjalnego partnera biznesowego można skorzystać z pomocy prawnika lub samodzielnie poszukać niezbędnych informacji na jego temat. Po udanych negocjacjach warto również zadbać o utrzymanie dobrych relacji. To z kolei może przełożyć się na polecenie przez nich danej firmy do współpracy. Nie warto natomiast za bardzo się spoufalać, ponieważ może się to odbić niekorzystnie na funkcjonowaniu firmy. Może się to objawić w postaci nieopłacanych na czas faktur. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie odsetek umownych, co będzie sygnałem, że dana firma nie toleruje nierzetelnych kontrahentów.

Artykuł sponsorowany