Jak zadbać o motywację pracowników w firmie?

18 stycznia, 2022 Wyłączono przez Dawid
Jak zadbać o motywację pracowników w firmie?

Zaangażowanie pracowników to jeden z czynników mających kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Oddanie się powierzonym obowiązkom w sposób profesjonalny niewątpliwie zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu oraz przyczynia się do umocnienia pozycji firmy. Zaangażowany pracownik to taki, który identyfikuje się z miejscem pracy, ma pozytywny stosunek do organizacji oraz skutecznie realizuje stawiane cele biznesowe, dążąc do poprawy możliwości przedsiębiorstwa. To po stronie pracodawcy leży kreowanie zaangażowania zespołu. Kadrę pracowniczą można doceniać na wiele sposobów. Jak zatem zadbać o motywację pracowników w Twojej firmie? Na to pytanie odpowiemy w poniższym poradniku!

Jak przejawia się zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie pracowników w najprostszym rozumieniu to stan, w którym zatrudnieni dążą do osiągnięcia konkretnych celów biznesowych. Decyzje biznesowe podejmowane są w taki sposób, by przynosiły jak najwięcej korzyści dla firmy. Zmotywowani pracownicy są gotowi zmierzyć się z wszelkimi przeszkodami i trudnościami, byle zrealizować określone zadanie na rzecz organizacji, a co za tym idzie – pozostać w niej jak najdłużej. Dla tych osób praca to nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale nade wszystko pasja, czego najlepszym podsumowaniem są uzyskane wyniki. Brak zaangażowania pracowników stanowi barierę dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz pracodawców.

Aby osiągnąć zaangażowanie konieczna jest dwukierunkowa relacja. Organizacja bez cienia wątpliwości powinna pielęgnować starania pracowników. Pracodawcy mogą wyrazić uznanie, a zarazem zmotywować zespół na wiele sposobów. Najprostszym jest oczywiście dobre słowo i pochwała, co przyczynia się do budowania przyjaznych relacji. Nie bez znaczenia są również czynniki, takie jak drobne upominki, dodatkowe benefity, awans, czy zwiększenie pensji. Najczęściej brak zaangażowania kadry pracowniczej wynika z braku któregoś z wyżej wymienionych elementów. Warto przeanalizować czynniki mające wpływ na motywację pracowników w swojej firmie. Ich wdrożenie to ogromny krok w kierunku zmiany na lepsze.

Zaangażowani pracownicy, czyli jacy?

Zaangażowanie pracowników obrazuje więzi, jakie łączą ich z daną organizacją. Zmotywowana do działania kadra jest w stanie włożyć ogrom pracy i wysiłku w celu poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Zatrudnieni w pełni identyfikują się z firmą – zgadzają się z jej misją oraz wyznają takie same wartości. Zaangażowani pracownicy całkowicie oddają się pracy. Towarzyszy im uczucie pełnej koncentracji, przez co mogą mieć poczucie szybkiego upływu czasu. Zatrudnieni czerpią satysfakcję z wykonywanych obowiązków i chętnie podejmują nowe wyzwania. Przepełnia ich entuzjazm, a także pozytywne nastawienie. Cechą charakterystyczną zmotywowanych osób jest wysoki poziom energii i wytrzymałość psychiczna w czasie pracy.

Zaangażowani pracownicy to tacy, którzy powierzone obowiązki wykonują w sposób dokładny i efektowny. Wzajemnie dzielą się pomysłami, obmyślając najkorzystniejsze rozwiązania dla organizacji. Zmotywowanemu zespołowi nieustannie towarzyszy chęć do wykonywania pracy. Nie zrażają się niepowodzeniami, trudnościami i przeszkodami, które niejednokrotnie spotykają na swej drodze – zaciekle dążą do zrealizowania postawionego celu biznesowego. Pracodawcy i managerowie muszą wiedzieć, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz wyrazić wdzięczność za dotychczasową współpracę. Ogromne znaczenie ma zaufanie, wzajemny szacunek i komunikacja między pracownikami a przełożonymi. Warto wiedzieć, że zaangażowana kadra pracownicza przynosi wymierne korzyści zarówno finansowe, jak i funkcjonalne dla każdego przedsiębiorstwa.

zaangażowani pracownicy

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Budowanie przyjaznej atmosfery w zespole

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na zaangażowanie pracowni jest niewątpliwie przyjazna atmosfera w miejscu zatrudnienia. Pozytywne środowisko pracy budują pracodawcy, szczebel kierowniczy oraz pracownicy. Wiele też zależy od kultury organizacyjnej firmy. Miłej atmosferze sprzyjają: wzajemny szacunek, współdziałanie, życzliwość, lojalność, brak rywalizacji, dobra komunikacja, a także wyznaczanie celów biznesowych i dążenie do nich. Przebywając w przyjaznej atmosferze ludzie o wiele chętniej i produktywniej wykonują powierzone obowiązki. Odnoszą też wyższe wyniki niż osoby, które są sceptycznie nastawione do swojej pracy.

Aby stworzyć miłą atmosferę warto kierować się empatią, asertywnością oraz zrozumieniem. Pracodawcy i przełożeni powinni traktować wszystkich w sposób jednakowy. Faworyzowanie innych pracowników z pewnością nie przyczyni się do budowania przyjaznego otoczenia. Jeśli przydarzy się jakikolwiek konflikt, warto go szybko rozwiązywać. Dobrym pomysłem jest organizowanie spotkań integracyjnych, które mogą okazać się ciekawą atrakcją dla kadry pracowniczej. Dużo na ten temat może podpowiedzieć badanie zaangażowania pracowników, ponieważ często pracodawcy nie wiedzą, jaka atmosfera panuje w firmie.

 

Rozwój i możliwość awansu

W obecnych czasach dla ludzi szczególnie ważna jest możliwość rozwoju i awansu w miejscu zatrudnienia. Satysfakcja zawodowa to nie tylko czynnik silnie motywujący, ale i podstawa zaangażowania pracowników. Zespół powinien być stale zachęcany do rozwijania swoich umiejętności. Dobrze, by pracodawca przeprowadził rozmowę z podwładnymi na temat ich oczekiwań oraz planów zawodowych. Warto dowiedzieć się, czy każdy z pracowników dobrze czuje się na swoim stanowisku i czy rozwija się w pożądanym kierunku.

W celu zdobycia większej wiedzy i umiejętności pracodawca może zaproponować udział w rozmaitych szkoleniach lub kursach. Udział w serii wykładów może skutkować szybkim awansem oraz podwyżką. Szef powinien wspierać swój zespół, a co za tym idzie – dawać mu jasne wskazówki odnośnie tego, jak umocnić swoją pozycję w organizacji.

rozwój pracowników

Docenianie i nagradzanie

Każdy z pracowników pragnie być doceniany. Wówczas zyskuje on pewność, że to, co robi naprawdę ma sens. Doceniony pracownik działa o wiele produktywniej, co generuje spore zyski dla przedsiębiorstwa. Systematyczne dziękowanie za trud i wysiłek włożony w osiągnięcie konkretnych celów biznesowych zachęca podwładnych do jeszcze gorliwszej pracy. Aby nikt nie czuł się pominięty warto na bieżąco celebrować osiągnięcia.

Wyraz wdzięczności pracodawcy mogą okazać na wiele sposobów. Może on mieć formę pozapłacową (pochwała, awans, zwiększenie obszaru samodzielnego podejmowania decyzji i inne). Równie dobrze nagroda pracownicza może przybrać formę podwyżki, czy atrakcyjnych benefitów. Należy pamiętać, że doceniony pracownik to zmotywowany pracownik.

Komfortowe środowisko pracy

Na poziom zaangażowania pracowników ogromny wpływ ma odpowiednio przystosowane środowisko pracy. Nic dziwnego – w miejscu zatrudnienia spędzają oni zazwyczaj 8 godzin dziennie. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, by jego podwładni czuli się w nim bezpiecznie i komfortowo. Podstawą jest oczywiście wygodny fotel oraz funkcjonalne biurko. Ogromne znaczenie ma także właściwie dobrane oświetlenie, które będzie sprzyjać koncentracji.

Kadra pracownicza z pewnością doceni nieograniczony dostęp do napojów – kawy, herbaty, czy wody oraz zdrowych przekąsek. Dobrze zaprojektowane wyposażenie biura sprzyja owocnej współpracy. Czynnik ten przekłada się również na pozytywną atmosferę w pracy.

komfortowe warunki pracy

Wysoka motywacja pracowników – dlaczego warto o nią zadbać?

Motywacja pracowników to gotowość podjęcia wysiłku dla dobra firmy. Bez wahania warto zadbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników. Dlaczego? Oto największe korzyści:

  • Zaangażowany zespół wydajniej i produktywniej wykonuje powierzone obowiązki.
  • Zgrany team jest o wiele bardziej doceniany przez klientów.
  • Zmotywowani pracownicy generują większy przychód dla przedsiębiorstwa.
  • Oddani swoim obowiązkom pracownicy umożliwiają nieustanny rozwój firmie.
  • W momencie, gdy pojawi się problem zmotywowani pracownicy jak najszybciej dążą do jego rozwiązania.
  • Dobrą praktyką jest wprowadzenie stałych badań zaangażowania pracowników, które są szczególnie ważne w określeniu poziomu zaangażowania zespołu.

 

Badanie zaangażowania pracowników – dlaczego jest tak istotne?

Zmotywowany pracownik to bez wątpienia prawdziwy skarb dla każdego pracodawcy. Badanie zaangażowania pracowników pozwoli poznać, w jakim stopniu czują się oni wartościowi dla firmy. Obrazuje stopień zadowolenia zespołu z wykonywanych obowiązków, główne czynniki motywujące, atmosferę w zespole oraz jakość komunikacji. Dzięki takiej usłudze pracodawca może dowiedzieć się, jakie działania naprawcze zastosować, by wyeliminować problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a tym samym zwiększyć zyski oraz umocnić pozycję firmy na rynku pracy. Badanie pracowników to również sposób na sprawdzenie poziomu zrozumienia głównych celów organizacji, a także podziału ról w zespole.

Badanie zaangażowania pracowników zazwyczaj składa się z kilkudziesięciu pytań, dotyczących ich własnej motywacji oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Większość z nich to pytania zamknięte, które, choć są szybkie w wypełnianiu, nie pozwalają na uzasadnienie swojej wypowiedzi. Warto więc zawrzeć pytania otwarte, szczególnie w sferach mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Należy badać zaangażowanie pracowników minimum co dwa lata, a najlepiej co rok. Ankiety powinny być anonimowe, ponieważ dzięki temu każdy z pracowników nie będzie bał się wyrazić szczerej opinii. Przeprowadzenie badania satysfakcji i zaangażowania nie powinno mieć miejsca w chwilach sukcesów firmy, natłoku pracy, okresu świątecznego oraz trwających zmian, bowiem wtedy wyniki  badania mogą nie być rzetelne. Ważne, by po zapoznaniu się z wynikami takiej usługi wyciągnąć wnioski oraz wprowadzić zmiany w polach, które najbardziej tego wymagają.

wypełnianie ankiety

Podsumowanie

Zmotywowany, zgrany zespół pracowniczy to klucz do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy nieustannie dążą do polepszania wyników swojej pracy oraz nie boją się podejmować wysiłku dla dobra organizacji. Na poziom motywacji pracowników wpływa kilka czynników. Do najważniejszych można zaliczyć atmosferę panującą w miejscu zatrudnienia, możliwość rozwoju zawodowego i awansu, docenianie oraz nagradzanie, a także komfortowe warunki pracy. Aby poznać poziom zadowolenia kadry pracowniczej warto systematycznie przeprowadzać badania zaangażowania zatrudnionych. Jego wyniki pozwolą dowiedzieć się, w jakim stopniu zatrudnieni są zadowoleni z dotychczasowej pracy oraz jaka atmosfera panuje w miejscu zatrudnienia. Wprowadzenie badań zaangażowania umożliwia opracowanie odpowiedniej polityki kadrowej.

 

Artykuł sponsorowany