Jak rozliczyć PIT za 2022 rok zmieniając formę opodatkowania?

15 lutego, 2023 Wyłączono przez Edytor2
Jak rozliczyć PIT za 2022 rok zmieniając formę opodatkowania?

2023 rok (rozliczanie PIT 2022) jest wyjątkowym w historii zeznań rocznych za podatek dochodowy od osób fizycznych. Część podatników zyskała możliwość zmiany formy opodatkowania w nietypowej formie – za pomocą formularza PIT.

Zmiana formy opodatkowania PIT – co to jest i dla kogo?

PIT 2023 sprawia, że rozliczenie PIT 2022 może wydać się wyjątkowo problematyczne – zwłaszcza dla części przedsiębiorców. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są główną grupą adresatów Polskiego Ładu, która będzie stała przed obliczem wielu skomplikowanych dylematów na tle podatkowym. Wynika to przede wszystkim z licznych poprawek w jakie zaistniały w minionym roku i jakie są kontynuowane przez podatki 2023.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć, że zmiana formy opodatkowania nie była możliwa pod taką postacią, jaką prezentuje PIT rozliczenie za 2022 rok. Zasadą bowiem jest, że możemy zmienić sposób opodatkowania do dwudziestego dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód. Oznacza to, że krańcowym terminem najczęściej jest dwudziestego lutego, jeśli zarobek uzyskany z działalności gospodarczej wystąpił po raz pierwszy w styczniu danego roku. W takim wypadku, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy urząd skarbowy.

W związku z licznymi zmianami podatkowymi, chcąc korzystnie wpłynąć na rozliczenia podatników, Ministerstwo Finansów umożliwiło części podatnikom możliwość następczego (po zakończeniu roku podatkowego) przejścia na inną formę rozliczeń. Rozwiązanie to przeznaczone zostało dla osób składających określone PITy 2023 – są to podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku liniowego (opodatkowanego na stawce 19% bez znaczenia jak duży dochód został osiągnięty).

Te dwie grupy przedsiębiorców (rozliczających się na PIT-36L oraz PIT-28) mogą zmienić formę opodatkowania poprzez wypełnienie właściwej deklaracji, jaką jest PIT-36. Rozwiązanie to zostało w ten sposób przewidziane, gdyż PIT-36 jest drukiem właściwym dla rozliczeń osób na zasadach ogólnych (rozliczających się wg skali podatkowej). Jest to bowiem jedyna forma opodatkowania, na którą można przejść w stosunku do rozliczeń za 2022 r. składając deklarację podatkową w 2023 roku.

Zmiana formy opodatkowania PIT – ePIT czy program do PIT?

Jak możemy zmienić formę opodatkowania? Przedsiębiorcy mogą tego dokonać zarówno w formie papierowej jak i wykorzystując swój profil zaufany PIT (dotyczy to rozliczenia w ramach podatki.gov). Rekomendowane jednak jest skorzystanie z właściwego programu do PIT, aby bezproblemowo wypełnić PIT-36, który w 2023 r. stanowi formularz składający się z kilkunastu stron. Również sama możliwość zmiana formy opodatkowania na wskazanym druku jest zaszyta pomiędzy inne informacje, do podania których zobowiązany jest podatnik.

W większości przypadków rekomendowane jest przejście na zasady ogólne (zmiana formy opodatkowania na deklaracji PIT-36) z uwagi na liczne przywileje podatkowe dedykowane osobom rozliczającym się wg skali podatkowej (czyli na stawkach 12 oraz 32 proc. podatku dochodowego).

Artykuł sponsorowany