|

Sprawdzaj co jest polskie z aplikacją Polskie Marki! bit.ly/pobierzpolskiemarki

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych

Czy firma Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych posiada polski kapitał?

"Poli­tyka Społeczna- jest miesięcznikiem ukazu­ją­cym się od 1974 r. Właś­ci­cielem tytułu jest Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej, a wydawcą Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, powołany Uch­wałą nr 178 Rady Min­istrów z dnia 23 czer­wca 1972 r. (MP nr 36, poz. 198). Pismo przez­nac­zone jest dla pra­cown­ików nauki, prak­tyków, kadry dydak­ty­cznej wyższych uczelni i stu­den­tów, dzi­ałaczy społecznych, pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, samorzą­dowej, soc­jal­nej i biur pracy.
Wpis dodał/a: Aniag1222 (Admin)
Kraj pochodzenia kapitału firmy:Polska
Akcjonariat/Właściciele:Frieske Kazimierz Wojciech

Co jeszcze warto wiedzieć o firmie Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych?

Adres firmy:ul. Bel­lot­tiego 3B, 01-022 Warszawa
Źródło danych:Pokaż

Te informacje są przydatne? Podziel się nimi ze swoimi znajomymi!


Marki należące do firmy Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych :

Sklep Wspieram Rozwój PL