Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

26 października, 2022 Wyłączono przez Dawid
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Czy firma Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna posiada polski kapitał?

Bank Ochrony Środowiska S. A. – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie.

Kraj pochodzenia kapitału firmy:

Polska

Akcjonariat/Właściciele:

Narowody Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Co jeszcze warto wiedzieć o firmie Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna?

BOŚ S. A. rozpoczął działalność w 1991 r. Specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. BOŚ S.A. prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. w Banku realizowany jest program BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: Lider Polskiej Ekologii i Panteon Polskiej Ekologii. W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat Zielonego Biura.

Adres firmy:

Warszawa 00-832 ul. Żelazna 32

Źródło danych:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_Ochrony_%C5%9Arodowiska

Wpis dodał/a:

MarryJane19

Marki należące do firmy Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna :