|

Sprawdzaj co jest polskie z aplikacją Polskie Marki! bit.ly/pobierzpolskiemarki

Oferta artykułów sponsorowanych

W serwisie Wspieram Rozwój jest możliwość umieszczenia swojego artykułu sponsorowanego z linkami dofollow. Aktualnie do wyboru są następujące warianty:

1. Artykuł z linkami dofollow, minimum 7 dni promocji na stronie głównej, oznaczony jako "Artykuł sponsorowany"

250 zł

2. Artykuł z linkami dofollow, minimum 7 dni promocji na stronie głównej, bez oznaczenia

350 zł

3. Artykuł z linkami dofollow, minimum 7 dni promocji na stronie głównej, oznaczony jako "Artykuł sponsorowany" + promocja w naszych social mediach

500 zł

Dodatkowe podlinkowanie z 3 zindeksowanych podstron serwisu

50 zł

*Ceny są cenami brutto na bazie faktury BEZ VAT

Jeśli interesuje Państwa faktura z VAT to jesteśmy obecni w serwisach whitepress.pl i linkhouse.co


---

Sponsored articles offer

On the website Wspieram Rozwoju you can place your sponsored article with dofollow links. The following variants are currently available to choose from:

1. Article with dofollow links, minimum 7 days promotion on the home page, marked as "Sponsored article"

PLN 250 / 55 EUR / 60 USD

2. Article with dofollow links, minimum 7 days promotion on the home page, no tag

PLN 350 / 75 EUR / 80 USD

3. Article with dofollow links, minimum 7 days of promotion on the home page, marked as "Sponsored article" + promotion in our social media

PLN 500 / 120 EUR / 120 USD

Additional linking from 3 indexed subpages of the website

 PLN 50 / 10 EUR / 10 USD

* Prices are gross prices on the basis of an invoice WITHOUT VAT If you are interested in a VAT invoice, we are present on whitepress.pl and linkhouse.co

Possible payment via bank transfer and PayPal.